:
Please update your Flash Player to view content.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14440708 686563801492483 2354318727677992402 n

 

Regulamin konkursu w zakładce Informacje - SOSW Wiadomości

 

 

 

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY W PUCKU DLA UCZNIÓW Z UMIARKOWANĄ, ZNACZNĄ LUB GŁĘBOKĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ ORAZ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI

ROZPOCZYNA

NABÓR NA ROK SZKOLNY 2016/17

 

 • WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

 • SZKOŁA PODSTAWOWA

 • GIMNAZJUM

 • SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

 • ZAJĘCIA REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZE

 • INTERNAT

 

W OŚRODKU FUNKCJONUJĄ ODDZIAŁY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
ZE SPEKTRUM AUTYZMU

 

 

www.soswpuck.edu.pl

 

Ośrodek oferuje w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole przysposabiającej do pracy zajęcia edukacyjno – terapeutyczne w oddziałach od 2 do 8 uczniów oraz zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze w grupach 2 – 4 osobowych.

 

Ponadto Ośrodek zapewnia:

 • specjalistyczną pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla uczniów i ich rodziców

 • terapię logopedyczną

 • zajęcia rewalidacyjne: kinezyterapię, gimnastykę korekcyjną, stymulację audio-psycho-lingwistyczną metodą Tomatisa, terapię EEG Biofeedback, integrację sensoryczną, zajęcia rozwijające komunikację, zajęcia rozwijające pamięć i koncentrację, arteterapię, zajęcia sportowe, terapię wspomaganą komputerem i inne zgodnie z zaleceniami dla ucznia

 • badanie skalą umiejetnosci społecznych Gunzburga
 • różnorodne formy zajęć pozalekcyjnych: koło teatralne, fotograficzne, taneczne, harcerstwo, udział w projektach

 • wyjazdy studyjne do krajów UE (dla uczniów Gimnazjum i SPdP)

 • praktyki przysposabiające do pracy w zawodzie pomoc kuchenna, pomocnik pracownika przetwórstwa rybnego oraz konserwator zieleni miejskiej (dla uczniów SPdP)

 • spotkania z ciekawymi ludźmi

 • szeroką współpracę ze środowiskiem, w tym: lekcje biblioteczne, zajęcia z instruktorem na basenie i w kręgielni

 • bezpieczny pobyt ucznia w szkole, troskliwą opiekę serdeczną atmosferę

 • możliwość pobytu w internacie

 • możliwość korzystania z obiadów

 

 

REKRUTACJA TRWA PRZEZ CAŁY ROK SZKOLNY !!!

 

W sekretariacie SOSW w Pucku należy złożyć następujące dokumenty:

 

 1. świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej (dotyczy uczniów ubiegających się
  o przyjęcie do Gimnazjum) lub Gimnazjum (dotyczy uczniów ubiegających się
  o przyjęcie  do Szkoły Przysposabiającej do Pracy)

 2. wniosek o przyjęcie ucznia do Szkoły Podstawowej/Gimnazjum/Szkoły Przysposabiającej do Pracy podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego wraz
  z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

 3. wniosek o przyjęcie ucznia do Internatu - dla uczniów ubiegających się o Internat

 4. wniosek o objęcie dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju wraz z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej

 5. wniosek objęcie zajęciami rewalidacyjno – wychowawczymi osobę
  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim

 6. odpis skrócony aktu urodzenia z potwierdzonym miejscem zameldowania i numerem PESEL

 7. dwa zdjęcia legitymacyjne

 8. karta zdrowia ucznia i dokumentacja medyczna w przypadku leczenia specjalistycznego.

 

Osoby zainteresowane zapisaniem dzieci do naszej placówki prosimy o kontakt:

 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pucku

ul. Zamkowa 5

tel. 58 673 22 50 - Sekretariat Ośrodka

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.soswpuck.edu.pl

 

 

REKRUTACJA TRWA PRZEZ CAŁY ROK SZKOLNY !!!