informacja SOSW

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH RZĄDOWEGO

PROGRAMU BEZPIECZNA+

Projekt pt. Jesienna Akademia Aktywności „Jaś” ,

opracowany przez pedagogów Ośrodka otrzymał dofinasowanie

w ramach rządowego programu Bezpieczna+.

 

Projekt realizowany będzie do grudnia 2016 roku.

 

W sierpniu w Ośrodku odbyło się pierwsze działanie w ramach projektu, w formie warsztatów dla harcerzy 13 Drużyny Nieprzetartego Szlaku „BEZ NAZWY” pt.:„Bezpieczeństwo podczas wypoczynku poza domem” przygotowujące do wyjazdu na dziesięciodniowy obóz na Mazury.

0druyna

 

13 września uczniowie odbyli rejs wycieczkowy po Zatoce Puckiej.

14358988 678882398927290 4899390277833104231 nhttps://goo.gl/photos/EdUkRvD5vku8WCEX9

 

14 września poznawali życie naszych przodków w Grodzie Słowiańskim w Sławutowie.

 

14355028 679447802204083 1562656149378923189 nhttps://goo.gl/photos/GSL1ZfeVahPPLXyZ8

 

23 listopada odbyła sie konferencja pod tytułem "Zrozum proszę..."

00konferencj1https://goo.gl/photos/5wN5S9oQuNwuL5qt9

 

25 listopada odbyły się zajęcia warsztatowe z pierwszej pomocy dla klas szkół podstawowych, Zajęcia miały na celu naukę rozpoznawania niebezpiecznych sytuacji, unikania ich. Uczniowie poznali apteczkę pierwszej pomocy jak i również ćwiczyli umiejętność praktycznego wykorzystywania materiałów opatrunkowych.

opomochttps://goo.gl/photos/xcV2aMrup8NqJoJe6

 

28 listopada zakupiono huśtawkę "bocianie gniazdo"
0hutawka

 

 

 

Jesienna Akademia Aktywności „Jaś” to informacyjno – edukacyjny program, którego głównym przesłaniem jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz bezpieczeństwa, rozwoju kompetencji społecznych i szeroko pojętej integracji.

Projekt skierowany głównie jest do uczniów, rodziców, nauczycieli i samorządowców ale także do wszystkich osób zaangażowanych w pracę z dziećmi i młodzieżą.

 

Głównym celem projektu jest:

 • zwiększenie wiedzy i umiejętności z zakresu z zakresu profilaktyki agresji, rozpoznawania stanów zagrożenia zdrowia i życia oraz umiejętności szybkiego i skutecznego reagowania,

 • upowszechnianie wiedzy na temat potrzeb i możliwości dzieci i młodzieży 
  o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z różnorodnymi deficytami i niepełnosprawnościami oraz zasad zachowania w grupie rówieśniczej,

 • przedstawienie form i metod pracy z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 
  z różnorodnymi deficytami i niepełnosprawnościami

 • rewalidacja oraz doskonalenie umiejętności interpersonalnych dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z różnorodnymi deficytami i niepełnosprawnościami

W ramach projektu prowadzone będą działania:

 • warsztaty z komunikacji interpersonalnej w zakresie rozwijania umiejętności komunikowania się, budowania relacji społecznych i sposobów rozwiązywania konfliktów w szkole,

 • warsztaty i audycje telewizyjne dla osób zaangażowanych w pracę z osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich opiekunów dotyczące m.in. włączania uczniów w życie społeczne, metod i technik pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi

 • warsztaty dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi rozwijające ich kompetencje społeczne z zakresu rozpoznawania stanów zagrożenia życia i zdrowia oraz umiejętności szybkiego i skutecznego reagowania

 • działania służące rozwojowi samodzielności oraz umiejętności bezpiecznego, zdrowego spędzania czasu wolnego – warsztaty, wycieczki, obozy, rejsy po zatoce Puckiej

 • warsztaty w szkołach ogólnodostępnych rozwijające empatię oraz zasady zachowania wobec osób z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem osób z zespołem Aspergera,

Realizacja projektu możliwa jest dzięki współpracy i podejmowanym inicjatywom członków Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Pucku 
i zakłada współudział drużyny harcerskiej z Hufca Puck, Harcerskiego Ośrodka Morskiego w Pucku, Fundacji dla Pucka, policji, państwowej straży pożarnej, młodzieży z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Pucku, organizacjami związkowymi pracowników oświaty oraz regionalną telewizją „Twoja Telewizja Morska”.

Kategoria: Aktualności