Grupa wsparcia

 

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GRUPY WSPARCIA

DLA RODZICÓW

 

To już trzeci rok naszej działalności w SOSW w Pucku

 Spotkania odbywają się raz w miesiącu w czwartek.  

 

 

Celem spotkań GRUPY WSPARCIA jest m.in. :

 

-stworzenie okazji do kontaktów towarzyskich  z osobami w podobnej sytuacji, zmniejszenie poczucia osamotnienia;            

-możliwość podzielenia się problemami lub sukcesami związanymi z wychowaniem i opieką;

-wymiana  doświadczeń, spojrzenie na swoje sprawy z innego punktu widzenia;

-wspólne przepracowanie trudnych tematów w atmosferze wzajemnego zrozumienia i wsparcia emocjonalnego;

-wzajemna pomoc, szukanie rozwiązań;

-tworzenie zaufanego i pomocnego sobie nawzajem zespołu.

 

 

 

KOORDYNATOR GRUPY WSPARCIA

Grażyna Sieradzka

 

WSPÓŁKOORDYNATOR

 Lucyna Ratz

 

 

 

 

 

Kategoria: Rodzice