Sosw wiadomości

 

 

 

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

 

PLASTYCZNA INTERPRETACJA WIERSZY,

PIOSENEK I PRZYSŁÓW O ZDROWIU”

 

I. Patronat honorowy: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Pucku.

 

II. CELE KONKURSU:

  1. Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i edukacji zdrowotnej.

  2. Promowanie zdrowego stylu życia.

  3. Rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

  4. Rozwijanie wyobraźni plastycznej i wyrażania własnych uczuć za pomocą różnorodnych środków artystycznych.

 

III. ZASADY UCZESTNICTWA:

  1. Konkurs plastyczny skierowany jest do wszystkich uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pucku.

  2. Każdy z autorów może zgłosić do konkursu nie więcej niż jedną pracę wykonaną samodzielnie.

  3. Każda zgłoszona do konkursu praca plastyczna powinna być oprawiona i zawierać informacje: imię i nazwisko autora, wiek autora, tytuł pracy, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego praca została wykonana.

  4. Wykonanie pracy: dowolna technika i format.

 

IV. OCENA PRAC I NAGRODY:

- oceniane będą prace spełniające warunki podane w punkcie III,

- uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30 marca 2017 r. o godz. 10.00

- prace będą eksponowane w naszej placówce, na wystawie w Bibliotece Publicznej

im. „Zaślubin Polski z Morzem” oraz w Sanepidzie w Pucku.

 

V. TERMIN SKŁADANIA PRAC:

do 22 marca 2017 roku – sala nr 20

 

Zachęcamy wszystkich uczniów i nauczycieli do udziału w konkursie.

 

W imieniu organizatorów:

 

DYREKTOR SOSW w Pucku

mgr Jolanta Podhajska

 

 

 

 

 

Kategoria: Bez kategorii