KOŁA ZAINTERESOWAŃ

W Ośrodku prowadzone są  zajęcia pozalekcyjnepozwalające uczniom na rozwijanie zainteresowań, odkrywanie własnych talentów i podnoszenie  samooceny. 

 

 

 

 

Koło Teatralne "Fantazja"

 

Prowadzace: mgr Edyta Konkel, mgr Danuta Bilińska

 

Teatr zaliczany jest do najstarszych form sztuki i kulturowej działalności człowieka. Daje on możliwość przeżywania i przekazywania emocji, stanowi formę fizycznego i duchowego odreagowania. Dla wszystkich, a szczególnie osób niepełnosprawnych jest też, co może najważniejsze - okazją do zabawy i terapii. Uczestnictwo w procesie tworzenia teatru jest też świetną okazją do rozwijania w dzieciach poczucia współdziałania oraz zwiększenia poczucia odpowiedzialności za siebie i innych. Teatr dziecięcy i młodzieżowy uruchamia najbardziej skuteczną metodę – uczenie się przez przeżywanie. Spełnia wiele funkcji dydaktycznych i wychowawczych i terapeutycznych.  Dzieci zdobywają wiedzę w atrakcyjny sposób, uczą się odpowiedzialności, koleżeńskości i tolerancji dla cudzych potknięć i błędów. Bycie  ,,aktorem” dowartościowuje dzieci i młodzież niepełnosprawną, sprawia, że zaczynają wierzyć w siebie. Udział w spektaklu wiąże się także z przełamaniem wstydu i nieśmiałości. Oczekiwanie na swoje wejście uczy cierpliwości, skupienia. Dzięki pracy zespołowej rozwijają się indywidualne zdolności każdego dziecka. Zajęcia tego rodzaju pozwalają ujawnić inicjatywę, aktywność i samodzielność uczniów, umożliwiają wzrost poczucia własnej wartości. Konieczność zapamiętania poszczególnych  ruchów scenicznych i ról teatralnych, ich prezentacji stwarza możliwość rozwijania koncentracji uwagi, orientacji w schemacie własnego ciała oraz w przestrzeni, pamięci, poczucia rytmu, wzmacniania pozytywnych cech charakteru, kształci wrażliwość estetyczną.

 

Zajęcia tetralne przyczyniaja się do rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów w naszej placówce, są alternatywą na ciekawy sposób spędzania przez nich czasu spędzanego w szkole. 

DSC 0102

 

 

 

KOŁO WARCABOWO – SZACHOWE

Prowadzący: mgr Mehring Izabela, mgr Siluta Andrzej

Program jest skierowany do uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pucku. Ma on na celu zapewnienie wszechstronnego rozwoju intelektualnego uczniów. Rozgrywki  powinny zaczynać się od ćwiczeń i form treningowych, a następnie przeradzać się w umiejętność zdrowej rywalizacji. Ważnym jest, aby uczniowie  potrafili przyjmować sukcesy i porażki współzawodnicząc w rozgrywkach  między sobą i w turniejach międzyszkolnych. Program ten może wspomóc jedną z najważniejszych percepcji, jakie posiada człowiek to jest umiejętność rozwoju myślenia. Może być pomocny uczniowi w przyswajaniu programu szkolnego oraz rozwoju twórczego myślenia. Zadaniem tego programu i zajęć koła jest przekazanie początkującym uczestnikom w jak najkrótszym czasie, zwięźle i przystępnie zasad gry w szachy i warcaby.


szachy

 

 

 

13 HARCERSKA DRUŻYNA NIEPRZETARTEGO SZLAKU

„Bez Nazwy”

 

Drużynowa: phm. mgr Anna Adrian- Dzierżyńska

Przyboczna: mgr Joanna Bolin

 1 zdjcie druyny

Nieprzetarty Szlak to działalność Związku Harcerstwa Polskiego na rzecz osób niepełnosprawnych. Mianem tym  nazywane  są  drużyny  działające w placówkach kształcenia specjalnego, zakładach opiekuńczych, wychowawczych, zespołach opieki zdrowotnej, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej. Nieprzetarty  Szlak skupia  dzieci i młodzież od 6 roku życia do ..., bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności.

            Nasza Drużyna Nieprzetartego Szlaku rozpoczęła swą działalność w 2010 roku.

Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze w formie zbiórek- spotkań,  prowadzone są dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  metodyka harcerską.

Drużyna zrzesza uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły przysposabiającej do pracy. Uczniowie dzielą się na zastępy- system małych grup, według wieku. Uczestnictwo w zbiórkach jest dobrowolne, potwierdzone zgodą rodziców lub prawnych opiekunów. Zbiórki drużyny odbywają się raz w tygodniu. Drużyna posiada numer, nazwę, proporzec oraz kronikę. Proporzec jest obrzędowym symbolem drużyny, który towarzyszy jej w ważnych chwilach życia: zbiórkach, rajdach, wyjazdach w których aktywnie bierzemy udział.

Więcej informacji i zdjęć z naszej aktualnej działalności na:

www.facebook.com/13HarcerskaDruzynaNieprzetartegoSzlakuSoswPuck

CzuwajJ

 

 

 

Koło fotograficzno – filmowe

     

 Zajęcia prowadzą: mgr Danuta Heyducka, mgr Monika Radtke

 

W ramach zajęć koła fotograficzno-filmowego uczniowie nabywają umiejętności posługiwania się cyfrowym aparatem fotograficznym, poznają programy komputerowe, którymi można obrabiać zdjęcia, przeglądają internetową galerię zdjęć, na bieżąco analizują jakość wykonanych prac pod względem technicznym i artystycznym, prowadzą dokumentację fotograficzną ze wszystkich imprez szkolnych.  Nasi uczniowie biorą również udział w Wojewódzkich Konkursach Fotograficznych dla uczniów Szkól Specjalnych.  

 

                                         images1  

 

 

 

,Koło Taneczne z elementami choreoterapii

Prowadzące: mgr Natalia Ryio, mgr Ludwika Hochszulc

Ruch i taniec z jednej strony mają istotne znaczenie dla rozwoju osobowości człowieka,  z drugiej zaś strony, mogą stać się istotnym elementem terapii, ponieważ ruch znosi napięcia mięśniowe, emocjonalne oraz daje odprężenie.

W naszej placówce od wielu lat działa koło taneczne z elementami choreoterapii. Inspiracją do powstania Koła Tanecznego były nasze dzieci, które z ogromnym zaangażowaniem potrafią  godzinami  ćwiczyć, dość trudne, jak na ich możliwości, układy taneczne.

W pracy wykorzystujemy wiele metod m.in.: elementy aerobicu, zumby, metodę opowieści ruchowej, gimnastykę twórczą Rudolfa Labana, metodę Karola Orffa, gimnastykę rytmiczną A. i M. Kniessów, a także elementy tańca latynoamerykańskiego, współczesnego i ludowego.

            Zespół skupia młodzież przejawiającą zainteresowanie tańcem, mającą ochotę rozwijać swoje umiejętności ruchowe w czasie wolnym od nauki oraz prezentować je na szkolnych i pozaszkolnych uroczystościach, spotkaniach towarzyskich oraz imprezach sportowych.

 

                                              

 

 

 

Kategoria: Szkoła