Programy edukacyjne

 

 

Program kształcenia ogólnego dla uczniów Gimnazjum z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pucku

 

pobierz program

 

 

Program kształcenia ogólnego dla uczniów Szkoły Podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pucku

 

pobierz program

 

 

 

  

Program kształcenia ogólnego dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pucku

 

 

pobierz program

pobierz program

 

Kategoria: Szkoła