Wczesne wspomaganie rozwoju

 

 

 

 

 

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka w SOSW w Pucku

Wczesnym wspomaganiem rozwoju nazywamy zespół wielokierunkowych oddziaływań skierowanych do dziecka, co do którego zdiagnozowano lub podejrzewa się nieprawidłowości rozwojowe. Zakres tych oddziaływań obejmuje również rodzinę dziecka. 

 

 

Znaczenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

—

·         zmniejsza ryzyko  opóźnień  rozwojowych;

·         spełnia funkcję terapeutyczną;

·         zmniejsza  skutki  uboczne niepełnosprawności ciążącej na    dziecku;

·         dostarcza informacji z zakresu diagnozy, przyczyn zaburzeń, prognoz, wiedzy na temat normalnego rozwoju dziecka i jego stymulacji;

·         umożliwia   całej   rodzinie   przystosowanie  się   do   nowej sytuacji związanej            z   obecnością   i   postępowaniem   wobec  dziecka   z   niepełnosprawnością;

·         pomaga  rodzicom poprzez wsparcie psychologiczno pedagogiczne, lepiej  funkcjonować na wielu poziomach życia

Struktura ośrodka