1

 

 

 

 

Gimnazjum nr 2

 

 

 

 

 

 

W  gimnazjum poprzez  trzyletni okres nauki

 

 uczniowie przygotowywani są do dokonywania wyborów

 

edukacyjnych i życiowych, odpowiednich do ich możliwości

 

percepcyjnych i uzdolnień.

 

Uczniowie podobnie jak w szkole podstawowej realizują

 

obowiązek szkolny w  Zespołach Edukacyjno-

 

Terapeutycznych dla uczniów z niepełnosprawnością

 

intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

 

Młodzież uczestniczy w dostosowanych do swoich potrzeb

 

zajęciach rewalidacyjnych oraz rozwija swoje pasje

 

w kołach zainteresowań.

 

 

 

05

kl.III, wych. Salomea Kwiatkowska

 

03

kl. II-III, wych Krystyna Olszewska

 

001P

kl. I-IIIb, wych. Piotr Skrzypkowski

 

00lilaklasa

kl. I-IIIa, wych. Lilianna Heyducka