1

 

 

 

 

INTERNAT

 

 

 

 

 

 

 

 

Internat jest placówką kształcenia, w której każda jednostka niepełnosprawna intelektualnie bez względu na rodzaj niepełnosprawności otoczona jest fachową opieką, pomocą i wsparciem stosownie do rodzaju i stopnia zaburzenia. Internat jest również placówką, której rodzice z pełnym zaufaniem powierzają swoje dziecko, uczestniczą w procesie edukacyjno- wychowawczym. W Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Pucku realizuje się obok funkcji opiekuńczo- wychowawczej również szeroko pojęte funkcje edukacyjne w oparciu o nowatorskie metody pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.

            Internat realizuje zadania opiekuńczo-wychowawcze – dydaktyczne w oparciu o Indywidualne Programy Pracy z Wychowankiem opracowane przez wychowawców i zatwierdzone przez Dyrekcję Ośrodka, a także rodziców. Celem Indywidualnych Programów Wychowawczych jest przygotowanie ucznia niepełnosprawnego intelektualnie do samodzielnego wykonywania codziennych czynności samoobsługowych, kształtowania umiejętności współpracy z drugim człowiekiem, grupą oraz szerszym społeczeństwem. Celem pracy jest również rozwijanie umiejętności funkcjonowania w rodzinie i najbliższym otoczeniu. Działania podejmowane w internacie ściśle zintegrowane są z planem rozwoju internatu opracowanym na każdy rok szkolny. Każdy z wychowawców stara się maksymalnie wywiązywać ze swoich obowiązków, należycie sprawować opiekę i organizować proces wychowawczy w grupie i internacie. Przestrzegane są prawa oraz egzekwowane są obowiązki wychowanków zgodnie z opracowanym regulaminem internatu.

            Obecnie internat został przeniesiony do Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego   w Pucku przy ul. Kolejowej 7 na parterze zamieszkało 14 dzieci. Pokoje z łazienkami  w których przebywają dzieci są przytulne, jasne i wyposażone zgodnie z wszelkimi wymaganiami.   Internat posiada: dwie świetlice, telewizor sprzęt DVD, wideo, pokój zabaw, jadalnię, izolatkę,  wideo, dużo zabawek, gier. Dzieci mają również do dyspozycji salę gimnastyczną wyposażoną w niezbędny sprzęt, w której wychowankowie bawią się pod okiem wychowawców. Obejście internatu jest zadbane, otoczone zielenią, wyposażone w plac zabaw, a także  boisko do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki. 

 

 

Grupa wychowawcza