Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka mają na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

 

W zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny zajęcia organizuje się w wymiarze do 8 godzin w miesiącu.

 

Podstawą do przyjęcia dziecka na zajęcia WWRD jest złożenie przez rodzica lub opiekuna prawnego wniosku do dyrektora placówki oraz opinia wydana przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczna dot. realizacji powyższych zajęć.
powrót na górę strony
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Zamkowa 5, 84-100 Puck
Tel. 58 673 22 50
e-mail: soswpuck@wp.pl


Placówka prowadzona przez:
Międzynarodowa współpraca Specjalnego - Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pucku w ramach programu Erasmus+
Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Akcja K2 Partnerstwa Strategiczne 2015 - 2018

Copyright: SOSW Puck. Projekt i realizacja: PodisPromotion