Zajęcia Rewalidacyjno - Wychowawcze

Zespół rewalidacyjno - wychowawczy przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, do ukończenia 25 roku życia. Praca w zespole polega na realizowaniu indywidualnych programów konstruowanych dla każdego uczestnika i obejmuje wspieranie rozwoju umiejętności motorycznych, poznawczych, emocjonalno - społecznych, porozumiewania się oraz samoobsługi. Umiejętności te ćwiczymy między innymi, podczas codziennych rutynowych czynności oraz podczas sesji muzykoterapii, stymulacji polisensorycznej, kinezyterapii, masażu leczniczego, Programów Aktywności M. i Ch. Knill, ćwiczeń z Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, treningu behawioralnego oraz ćwiczeń podnoszących sprawność ruchową, manualną i porozumiewania się.

Zajęcia są prowadzone w formie zajęć grupowych lub indywidualnych, organizowanych we współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami). Zajęcia grupowe prowadzi się w zespołach liczących od 2 do 4 uczestników. Godzina zajęć trwa 60 minut. Wymiar zajęć grupowych wynosi 20 godzin tygodniowo. Opiekę niezbędną w czasie prowadzenia zajęć zespołowych w Ośrodku dodatkowo sprawuje pomoc nauczyciela. 

Dla każdego uczestnika zajęć zespół specjalistów opracowuje indywidualny program zajęć rewalidacyjno – wychowawczych (IPRW), na podstawie diagnozy oraz

 

 
powrót na górę strony
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Zamkowa 5, 84-100 Puck
Tel. 58 673 22 50
e-mail: soswpuck@wp.pl


Placówka prowadzona przez:
Międzynarodowa współpraca Specjalnego - Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pucku w ramach programu Erasmus+
Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Akcja K2 Partnerstwa Strategiczne 2015 - 2018

Copyright: SOSW Puck. Projekt i realizacja: PodisPromotion