SIECI OLIGOFRENOPEDAGOGÓW

Sieć oligofrenopedagogów

Spotkanie w  ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli wspomagających - oligofrenopedagogów powiatu puckiego, odbyło się  6 marca 2019r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Pucku.  Prowadzącą spotkanie była Pani Marzenia Kozłowska z Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku wraz koordynatorem sieci współpracy Panią Karoliną Markowc – nauczycielką Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pucku.

Tematem były alternatywne metody komunikacji AAC. Podczas spotkania nauczycielki SOSW w Pucku pani Agnieszka Deresiewicz, pani Sylwia Maszota oraz pani Karolina Markowc przedstawiły czym jest komunikacja alternatywna, w jaki sposób wykorzystywać tę metodę w pracy edukacyjnej i terapeutycznej z osobami niepełnosprawnymi intelektualni, jak wspomagać osoby z zaburzoną komunikacją w aktywności edukacyjnej i nawiązywaniu podstawowych kontaktów społecznych. Ponadto, Panie zaprezentowały pomoce dydaktyczne oraz ich praktyczne zastosowanie podczas zajęć oraz omówiły indywidualne przypadki pracy z osobą z zaburzoną mową.


powrót na górę strony

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Zamkowa 5, 84-100 Puck
Tel. 58 673 22 50
e-mail: soswpuck@wp.pl
Placówka prowadzona przez:

logo Powiat Pucki

logo Erasmus+

Międzynarodowa współpraca Specjalnego - Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pucku w ramach programu Erasmus+
Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Akcja K2 Partnerstwa Strategiczne 2015 - 2018


Deklaracja dostępności

Copyright: SOSW Puck. Projekt i realizacja: PodisPromotion