„Śladami polskich legend”

Od 2 września do 1 listopada 2019 roku na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pucku realizowany jest projekt „Śladami polskich legend”, który współfinansowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Autorami i realizatorami przedsięwzięcia „Śladami polskich legend” jest Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Przełamując nie tylko fale” z Gdańska, z którym współpracuje Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pucku. W ramach projektu prowadzone są zajęcia indywidualne i grupowe z uczniami naszego Ośrodka na podstawie specjalnie opracowanych programów. Głównym celem prowadzonych zajęć jest wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej i zwiększenie świadomości własnych korzeni, budowanych nie tylko w oparciu o fakty historyczne, ale również o przekazy mające charakter legend.

Podczas prowadzonych zajęć edukacyjno – terapeutyczno – wychowawczych uczniowie w sposób kreatywny, wykorzystując metody zabawy poznają i utrwalają szeroko rozumiane wychowanie patriotyczne. Analiza wybranych legend w oparciu o tekst literacki, towarzyszące mu obrazy i rekwizyty tematyczne stwarza uczestnikom możliwość poznania dziedzictwa kulturowego.


powrót na górę strony

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Zamkowa 5, 84-100 Puck
Tel. 58 673 22 50
e-mail: soswpuck@wp.pl
Placówka prowadzona przez:

logo Powiat Pucki

logo Erasmus+

Międzynarodowa współpraca Specjalnego - Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pucku w ramach programu Erasmus+
Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Akcja K2 Partnerstwa Strategiczne 2015 - 2018


Deklaracja dostępności

Copyright: SOSW Puck. Projekt i realizacja: PodisPromotion