Projekt - Ptasie wędrówki

Od 4 września do 10 listopada 2017roku na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pucku realizowany był projekt „Ptasie wędrówki”, który otrzymał wsparcie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Autorami i realizatorami przedsięwzięcia „Ptasie wędrówki” było Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Przełamując nie tylko fale” z Gdańska, z którym współpracuje Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pucku. W ramach projektu prowadzone były zajęcia indywidualne i grupowe z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną, według specjalnie opracowanych programów. Głównym celem prowadzonych zajęć było kształtowanie umiejętności odróżniania i nazywania ptaków żyjących w Polsce, przyporządkowanie ich do danego środowiska oraz poznawanie sposobu wędrówek ptaków. Podczas prowadzonych w ramach projektu zajęć uczniowie w sposób kreatywny i twórczy zdobywali wiedzę na temat ptaków chronionych w Polsce oraz działań ekologicznych. Zdobyte wiadomości utrwalali podczas różnych gier, zabaw i ćwiczeń tematycznych oraz poprzez wykonanie szkolnego atlasu ptaków „Ptasie wędrówki”.


powrót na górę strony

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Zamkowa 5, 84-100 Puck
Tel. 58 673 22 50
e-mail: sekretariat@soswpuck.edu.pl
Placówka prowadzona przez:

logo Powiat Pucki

logo Erasmus+

Międzynarodowa współpraca Specjalnego - Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pucku w ramach programu Erasmus+
Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Akcja K2 Partnerstwa Strategiczne 2015 - 2018


Deklaracja dostępności

Copyright: SOSW Puck. Projekt i realizacja: PodisPromotion