Wiodący Ośrodek koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczy

Szanowni Rodzice -

Informujemy, że na mocy porozumienia nr MEN/2017/DWKI/1709 z dnia 29.11.2017 r.

zawartego pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem Puckim,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pucku pełni funkcję

WIODĄCEGO OŚRODKA

KOORDYNACYJNO - REHABILITACYJNO - OPIEKUŃCZEGO

NA TERENIE POWIATU PUCKIEGO.

Celem działania Ośrodka jest udzielanie kompleksowego wsparcia rodzinom z dziećmi od chwili wykrycia u nich niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.

 

Do szczegółowych zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego należy:

  • - udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,
  • - wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,
  • - wskazywanie jednostek udzielająych specjalistycznej pomocy dzieciom,
  • - organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla każdego dziecka,
  • - koordynowanie korzytania z usług powiatu puckiego.

 

Projekt realizowany będzie od 19.12.2017r - 31.12.2021r. Jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym z budżetu państwa, w ramach programu "Za życiem".

 

Kontakt telefoniczny: 58 673 22 50, 509 225 788.

Szanowni Rodzice -

Informujemy, że na mocy porozumienia nr MEN/2017/DWKI/1709
z dnia 29.11.2017 r.
zawartego pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem Puckim,
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pucku pełni funkcję

WIODĄCEGO OŚRODKA KOORDYNACYJNO - REHABILITACYJNO - OPIEKUŃCZEGO NA TERENIE POWIATU PUCKIEGO.

Celem działania Ośrodka jest udzielanie kompleksowego wsparcia rodzinom z dziećmi od chwili wykrycia u nich niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.

 

Do szczegółowych zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno –rehabilitacyjno - opiekuńczego należy:

  • udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,

  • wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,

  • wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom,

  • organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla każdego dziecka,

  • koordynowanie korzystania z usług powiatu puckiego.

 

Projekt realizowany będzie od 19.12.2017r. - 31.12.2021 r. Jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym z budżetu państwa, w ramach programu
„Za życiem”.

Kontakt telefoniczny: 58 673 22 50, 509 225 788.


powrót na górę strony

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Zamkowa 5, 84-100 Puck
Tel. 58 673 22 50
e-mail: soswpuck@wp.pl
Placówka prowadzona przez:

logo Powiat Pucki

logo Erasmus+

Międzynarodowa współpraca Specjalnego - Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pucku w ramach programu Erasmus+
Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Akcja K2 Partnerstwa Strategiczne 2015 - 2018


Deklaracja dostępności

Copyright: SOSW Puck. Projekt i realizacja: PodisPromotion