Spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli wspomagających - oligofrenopedagogów powiatu puckiego

Dnia 20 lutego 2020 r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli wspomagających - oligofrenopedagogów powiatu puckiego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Pucku.
Celem funkcjonowania naszej sieci jest przede wszystkim wzajemna współpraca nauczycieli wspomagających w kontekście pracy z uczniem z różnymi dysfunkcjami. Nauczyciele i pedagodzy zajmując się różnymi zaburzeniami, wspólnie próbują rozwiązywać problemy swoich podopiecznych, konsultują ich w ramach superwizji, dzielą się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami różnych metod pracy. Lutowe spotkanie prowadziła Pani Marzena Kozłowska (CEN w Gdańsku) i Pani Karolina Markowc (SOSW w Pucku). Pierwsza część spotkania miała charakter integracyjny i dotyczyła bieżących problemów w codziennej pracy. Natomiast kolejna część - poprowadzona przez Panią Marzenę Kozłowską, dotyczyła depresji, samobójstw i samookaleczeń wśród dzieci i młodzieży.
Każde spotkanie sieci cieszy się wysoką frekwencją i bardzo dużym zaangażowaniem. Podejmowane zagadnienia zaś, dają możliwość wymiany doświadczeń oraz nabywanie nowych umiejętności.


powrót na górę strony

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Zamkowa 5, 84-100 Puck
Tel. 58 673 22 50
e-mail: sekretariat@soswpuck.edu.pl
Placówka prowadzona przez:

logo Powiat Pucki

logo Erasmus+

Międzynarodowa współpraca Specjalnego - Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pucku w ramach programu Erasmus+
Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Akcja K2 Partnerstwa Strategiczne 2015 - 2018


Deklaracja dostępności

Copyright: SOSW Puck. Projekt i realizacja: PodisPromotion