Historia Ośrodka

Zaczątkiem powstania Szkoły Podstawowej Specjalnej były klasy specjalne zorganizowane przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pucku. Idea niesienia pomocy dzieciom specjalnej troski zrodziła się z inicjatywy pani Agnieszki Lutowskiej. Kierownikiem szkoły był pan Zygfryd Prószyński.


W roku szkolnym 1962/63 utworzono łączoną klasę specjalną III-IV w liczbie 24 uczniów. Pracę w tej klasie podjęła pani Agnieszka Lutowska, nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 2 w Pucku. Opiekę pedagogiczną nad nowopowstałą klasą przyjął pan Grzegorz Lutowski, zastępca kierownika szkoły. Wizytatorem z ramienia Kuratorium była pani Jadwiga Zajchowska, funkcję psychologa sprawowała pani mgr Irena Barwicka.

 

Od stycznia 1963 roku w ramach Ośrodka Selekcji Dzieci - badaniami psychologiczno- selekcyjnymi zajął się psycholog pan mgr Julian Brzeziński. Działalność tę prowadził do 1971 roku, tj. do powstania Poradni Wychowawczo - Zawodowej w Pucku.

 

Od 1963 roku datuje też swoją działalność Zespół Orzekający, który co miesiąc organizował posiedzenie, podejmując na podstawie badań odpowiednie decyzje kwalifikujące dzieci do nauki w szkolnictwie specjalnym w Pucku. W skład Zespołu Orzekającego wchodzili:

Przewodniczący - pani Agnieszka Lutowska - nauczycielka klas specjalnych.

Członkowie:
Pan Zygfryd Prószyński- kierownik Szkoły Podstawowej nr 2 w Pucku.
Pani Alfreda Pyzik- lekarz- pediatra.
Pan Julian Brzeziński- psycholog.

 

Co roku powstawały kolejne klasy specjale. Warunki lokalowe były trudne, brakowało sal lekcyjnych, własnych pomocy naukowych. Nauczycielki - panie A. Lutowska i M. Rostkowska zdane były na własne siły i pomysły w organizowaniu pracy dydaktyczno - wychowawczej. Brakowało także doświadczenia w nauczaniu szkolnictwa specjalnego. Pani Agnieszka Lutowska podjęła zaoczne studia w Państwowym Instytucie Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

 

W roku szkolnym 1966/67 powstało już sześć samodzielnych klas liczących razem 146 uczniów, można było zorganizować samodzielną Szkołę Specjalną w Pucku.

 

Dnia 14września 1969r. uczniowie i nauczyciele doczekali się wreszcie własnego budynku. Na podstawie orzeczenia organizacyjnego, wydanego przez Kuratorium Okręgu Szkolnego w Gdańsku zorganizowano w Pucku przy ulicy Zamkowej 5  "Szkołę Podstawową Specjalną dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim".

 

W 1980r. decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Gdańsku powstaje Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, w skład którego weszły:

- Szkoła Podstawowa Specjalna,
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna, 
- Internat.

 

Rok 1984 przyniósł kolejne zmiany, 1 września powołano Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy. Do szkoły uczęszczało wówczas 180 uczniów, a w internacie przebywało 59 wychowanków.

W roku 1885 w Szkole Podstawowej Specjalnej uczyło się 188 uczniów w 13 oddziałach, a w internacie było 64 wychowanków funkcjonujących w  5 grupach wychowawczych.

W latach 1990-1991 do SOSW uczęszczało 207 uczniów, uczących się w 15 oddziałach, w tym 3 klasy "życia".

21.03.1993 odbyły się obchody 30-lecia Szkolnictwa Specjalnego Ziemi puckiej. Z tej okazji zaplanowano szereg imprez, podczas których można było poznać jego historię oraz dotychczasowy dorobek.

powrót na górę strony

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Zamkowa 5, 84-100 Puck
Tel. 58 673 22 50
e-mail: soswpuck@wp.pl
Placówka prowadzona przez:

logo Powiat Pucki

logo Erasmus+

Międzynarodowa współpraca Specjalnego - Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pucku w ramach programu Erasmus+
Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Akcja K2 Partnerstwa Strategiczne 2015 - 2018


Deklaracja dostępności

Copyright: SOSW Puck. Projekt i realizacja: PodisPromotion