Kilka słów o nas

 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pucku
jest placówką dla dzieci  i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym  lub głębokim,
z
niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz
z autyzmem
od 6 do 24 roku życia.

Dla  wychowanków z niepełnosprawnością
 intelektualną
   w stopniu głębokim prowadzone są
zajęcia  rewalidacyjno-wychowawcze

od 6 do 25 roku  życia.
Ośrodek zapewnia naukę, opiekę, wychowanie
i specjalistyczną terapię na
wszystkich etapach edukacyjnych.

 

Misja

 

Każdy uczeń w naszej placówce ma możliwość  harmonijnego i wszechstronnego rozwoju , otrzymuje wsparcie  w procesie nabywania wiedzy, sprawności, postaw i nawyków, które zapewnią mu przygotowanie do racjonalnego i  godnego życia w społeczeństwie, umożliwią mu najlepsze samodzielne funkcjonowanie w integracji ze środowiskiem.

Rozpoznawane są indywidualne potrzeby wszystkich wychowanków z różnego typu niepełnosprawnością. Uczeń  otaczany jest fachową pomocą, wsparciem         i opieką stosownie do rodzaju i stopnia zaburzenia. 

 

 

Kategoria: Szkoła