PROJEKTY UNIJNE

 

 

Międzynarodowa współpraca Specjalnego-Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pucku w ramach programu Erasmus+ 

  

Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Akcja K2 Partnerstwa Strategiczne 2015-2018

 

 

Projekt realizowany w ramach akcji 2 „Partnerstwa strategiczne” polega na międzynarodowej współpracy placówek edukacyjnych, władz oświatowych i innych organizacji zajmujących się edukacją szkolną. Celem działań w ramach programu jest wprowadzenie długofalowych zmian, innowacji  i dobrych praktyk wszędzie tam, gdzie jest to niezbędne do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia. W szczególności zwiększanie osiągnięć młodych ludzi a także podnoszenie jakości wczesnej edukacji i opieki oraz rozwijanie i wzmacnianie kompetencji zawodowych nauczycieli.

 

W ramach tej akcji wspierane są działania instytucji partnerskich, które wpływają na rozwój sektora kształcenia i szkoleń zawodowych zarówno  w zakresie lokalnym jak i międzynarodowym. Głównym koordynatorem projektu jest  Staaliches regionales Förderzentrum Johann-Heinrich-Pestalozzi Rudolstadt.  Celem projektu jest poprawa jakości działalności edukacyjnej oraz jej lepszego dopasowania się do potrzeb kształcenia zawodowego. Wspiera on międzynarodową współpracę szkół, umożliwia wyjazdy uczniów za granicę w celu zdobycia nowych umiejętności zawodowych.

 

W dniach 21.09.2015r. – 23.09.2015r. w Echternach Luksemburgu, odbyło się pierwsze spotkanie projektowe w ramach programu Erasmus+. W spotkaniu uczestniczyła Dyrektor SOSW w Pucku Pani Bożena Jakubowska, wicedyrektor Pani Danuta Bilinska, oraz przedstawiciel Powiatu Puckiego Pani Beata Biełacka.

 

 

PARTNERZY PROJEKTU:

 

Chorwacja: Škola za odgoj i obrazovanje – Pula

 

Czechy: Základní škola, Stříbro, Revoluční 1431

 

Niemcy: Levana-Schule

 

Luksemburg: Centre d'education différenciée Echternach

 

Polska: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pucku

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Leśnicy

 

Spotkanie projektowe dotyczyło zaplanowania działań związanych z realizacjᶏ i przebiegiem  projektu. Każdy z partnerόw  przedstawił szczegółowo rodzaj działań, które będzie realizował  w danym roku. Ustalono harmonogram międzynarodowych spotkań, w których  wezmą udział uczniowi i nauczyciele ze szkόŁ partnerskich. Realizacja projektu odbędzie się w latach 2015 – 2018.  Uczestnicy spotkania mieli możliwość obejrzenia budynku szkoły, sal lekcyjnych oraz zapoznania się z metodami i formami pracy,  tym samym nauczyciele mieli okazje do wymiany  doświadczeń. 

(WIĘCEJ W ZAKŁADCE ERASMUS+) 

 

 

 

 

 

 

 

W roku 2013/2014 rozpoczęto realizację
Programu Rozwojowego
Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Pucku

  

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji wregionach. 

 

Działanie nr 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

 

Okres realizacji projektu: 15.07.2013r. – 30.06.2015r.

 

CEL PROJEKTU

- podniesienie standardu kształcenia w Szkole Przysposabiającej do Pracy          w SOSW w Pucku,

- opracowanie nowych programów kształcenia,

- naukę  w nowoczesnych  pracowniach wyposażonych w funkcjonalne meble, specjalistyczny sprzęt oraz profesjonalne pomoce dydaktyczne, spełniające najwyższe standardy,

- zorganizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych umożliwiających młodzieży rozwój zdolności oraz kształcenie umiejętności potrzebnych do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu.

 

Wykwalifikowana kadra i współpraca z przedsiębiorcami zapewnia wysoki poziom przysposobienia zawodowego młodzieży

 

 

Zajęcia dodatkowe w ramach projektu: 

     Zajęcia komputerowe 

—  Komunikacja

Przedsiębiorczoś

—  Ceramika 

  Introligatorstwo

 

Nowoczesne pracownie, wyposażone w funkcjonalne meble oraz profesjonalny sprzęt i pomoce dydaktyczne pozwalają młodzieży na rozwój zainteresowań i kształcenie umiejętności potrzebnych w dorosłym życiu.

Kierunki ksztacenia w ramach projektu:

Brukarz

Brukarz 

Pomoc kuchenna

pomoc kuchenna

 

Konserwator zieleni miejskiej 

 

 

Sprawozdanie z realizacji projektu - pobierz tutaj

 

 

    

Kategoria: Szkoła