1

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasz Ośrodek jest miejscem, w którym dzieci i młodzież

 
z niepełnosprawnością 
intelektualną zdobywają wiedzę

 

i umiejętności na miarę swoich możliwości i stosownie

 

do potrzeb.

 

Zapewniamy realizację obowiązku szkolnego dzieciom

 

i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu

 

umiarkowanym i znacznym w zespołach

 

edukacyjno – terapeutycznych (od 6 do 8 uczniów).

 

 

 grupowe1

 kl. V-VI, wych. Aleksandra Kuchnowska-Mysłek

 

0asiaklasa

 kl. IV-V, wych. Joanna Bolin

 

 aDSC 0671

kl. I-III, wych. Karolina Markowc

 

01

kl. II-III, wych. Justyna Thiel

 

04

kl. IV-VI, wych. Joanna Derc