PLAN GRUP WYCHOWAWCZYCH

PLAN PRACY

ROK SZKOLNY 2016/2017 

 

 
PLAN PRACY GRUP WYCHOWAWCZYCH

W SOSW W PUCKU

 

 

 

Znaczenie zajeć kulinarnych dla rozwoju samodzielności

wychowanków w Internacie

 Grupy wychowawcze - zajęcia kulinarne

Kategoria: Bez kategorii