:
Please update your Flash Player to view content.

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pucku 

jest placówką dla dzieci  i młodzieży 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym,

znacznym  lub głębokim,  

niepełnosprawnościami sprzężonymi

oraz z autyzmem.

 

Dla wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną 

        w stopniu głębokim prowadzone są 

zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. 

 

 

Ośrodek zapewnia naukę, opiekę, wychowanie 

i specjalistyczną terapię na 

wszystkich etapach edukacyjnych.

 

Wczesne Wspomaganie Rozwoju małego dziecka

Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Gimnazjalnymi

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Zespół Rewalidacyjno-Wychowawczy

Grupy Wychowawcze