:
Please update your Flash Player to view content.

REGULAMIN

WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

DLA DZIECI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH SPECJALNYCH

ABC PRZYRODY”

XI EDYCJA „CUDA NATURY”

NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w jedenastej edycji konkursu „ABC przyrody” pt. „Cuda natury”. Otaczający nas świat przyrody, ziemia, woda, powietrze, rośliny, zwierzęta kryją w sobie wiele tajemnic, są inspiracją do powstawania dzieł plastycznych. Celem konkursuCuda natury” jest poszerzenie wiedzy o najbliższej okolicy, ukształtowaniu terenu, ochronie przyrody.

I. ORGANIZATOR - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pucku

Patronat honorowy: Urząd Miasta w Pucku,

Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pucku

II. CEL KONKURSU:

 • prezentacja otaczającej przyrody w twórczości dziecięcej,

 • rozwijanie wyobraźni plastycznej, inwencji twórczej i umiejętności wyrażania własnych uczuć za pomocą różnorodnych środków artystycznych

 • stwarzanie uczniom niepełnosprawnym możliwości osiągania sukcesów,

 • integracja plastyczna środowisk różnych szkół,

 • wyrabianie świadomości ekologicznej.

III. ZASADY UCZESTNICTWA:

 1. Konkurs plastyczny skierowany jest do uczniów szkół podstawowych specjalnych województwa pomorskiego.

 2. Każdy z autorów może zgłosić do konkursu nie więcej niż jedną pracę, wykonaną samodzielnie.

 3. Każda zgłoszona do konkursu praca plastyczna powinna być oprawiona.

 4. Do każdej praccy należy dołączyć metryczkę zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko autora, wiek autora, tytuł pracy, adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana.

 5. Do prac proszę dołączyć zgodę podpisaną przez rodzica/opiekuna uczestnika na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu.

 6. Technika wykonania pracy jest dowolna, format pracy A3.

IV. GRUPY WIEKOWE:

- 7-10 lat

- 11-14 lat

V. OCENA PRAC I NAGRODY:

- oceniane zostaną prace spełniające warunki podane w punkcie III,

- prace nadesłane nie są zwracane, zostaną one eksponowane w placówce,

- uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 24 listopada 2015 r. o godzinie 10.00.

VI. TERMIN SKŁADANIA PRAC:

do 28 października 2015 roku.

 

 

VII. ADRES NADSYŁANIA PRAC:

SOSW w Pucku

ul. Zamkowa 5

84-100 Puck

tel. 58 673 22 50

 

Zachęcamy wszystkie dzieci i nauczycieli do udziału w konkursie.

Informacji udziela: Julita Jabłońska – Nowicka 609731736.