ERASMUS+

 

 

Akcja KA2 - Współpraca mająca na celu promowanie innowacji i wymianę dobrych praktyk

KA2 - Współpraca szkół

Wzmocnienie rozwoju osobistego uczniów

ze specjalnymi potrzebami poprzez działania międzykulturowe

01.09.2018r. – 31.08.2020r.

 

 

 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pucku od dnia 1 września 2018 roku realizuje kolejny międzynarodowy projekt w ramach programu Erasmus+

 

Organizacje partnerskie:

Staaliches regionales Förderzentrum JohannHeinrich-Pestalozzi Rudolstadt – Niemcy koordynator

Škola za odgoj i obrazovanje – Chorwacja

Základní škola, Stříbro, Revoluční 1431 - Czechy

Levana-Schule Schweich - Niemcy

Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy w Pucku- Polska

Specjalny Osrodek Szkolno -Wychowawczy w Leśnicy - Polska

 

Adresatami projektu są uczniowie niepełnosprawni intelektualnie. Szacunek i akceptacja dla różnych niepełnosprawności i osobliwości. Projekt zakłada realizację różnego rodzaju działań mających na celu zaangażowanie w maksymalnym stopniu ucznia do aktywności, którą odnajdzie w różnorodnych formach, muzyce, teatrze, sporcie, itp. Treść działań zawartych w projekcie będzie żywa, namacalna, dostosowana do potrzeb i możliwości uczniów.

Głównym założeniem projektu jest zrozumienie potrzeb ucznia niepełnosprawnego i promowane współpracy pomiędzy krajami poprzez zapoznanie z tradycją i kulturą krajów, propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego oraz poznawanie nowoczesnych metod uczenia się. Zapoznanie z europejskimi sąsiadami, wdrożenie do osiągnięcia sukcesów. Możliwość europejskiej wymiany doświadczeń.

Pierwsze spotkanie projektowe odbyło się w mieście Krumlov w Czechach, w dniach 17 - 19 wrzesień 2018 roku. Dotyczyło ono działań związanych z realizacją projektu, ustalono harmonogram spotkań oraz zakres działań, zasady współpracy pomiędzy partnerami projektu.


 

 

 

 


 

 

AKTUALNOŚCI

Z ŻYCIA PROJEKTU....

 

Akcja KA2 - Współpraca mająca na celu promowanie innowacji i wymianę dobrych praktyk

KA2 - Współpraca szkół

Wzmocnienie rozwoju osobistego uczniów

ze specjalnymi potrzebami poprzez działania międzykulturowe

01.09.2018r. – 31.08.2020r.

 

 

 


 

 

SPOTKANIE UCZNIÓW W SCHWEICH (NIEMCY)

 

16.09.2019R.-20.09.2019R.


W dniach 16 - 20 października, nasi uczniowie uczestniczyli poraz kolejny w spotkaniu młodzieży  w ramach międzynarodowej współpracy. Spotkanie odbyło się w Schweich w Niemczech. Temat przewodni projektu to aktywne spędzanie czasu wolnego. Nasi uczniowie brali udział w różnego rodzaju aktywnościach nim. wspinaczce, przejażdżce rowerowej oraz w poszukiwaniu skarbów. Mnóstwo radości przyniosła gra w golfa piłką nożną. Odwiedziliśmy szkołę Lewana Schule w Schweich, w której uczy się młodzież z również niepełnosprawnością intelektualną. To byl bardzo ciekawy i aktywnie spędzony czas. Do zabaczenia w Rudolstadt!!!!

(zapraszamy do galerii)

https://www.facebook.com/SOSW-PUCK-572939352854929/?epa=SEARCH_BOX


 

 

SPOTKANIE PROJEKTOWE W SCHWEICH - EWALUACJA PROJEKTU

17.06.2019R. - 19.06.2019R.

 

W dniach 17 - 19 czerwca odbyło się spotkanie projektowe nauczycieli realizujących projekt w ramach programu Erasmus+. Podsumowano dotychczasowe działania w ramach projektu, omówiono szczegóły dotyczące jego realizacji i przebieg. Ustalono harmonogram spotkań uczniów w bieżącym oraz w kolejnym roku. Kolejne spotkanie odbędzie się w Czechach w 2020 roku będzie ono zakończeniem projektu.

 

 

 


 

 

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY - ORGANIZATOR SPOTKANIA UCZNIÓW

03.06.2019R - 07.06.2019R.

 

Tym razem nasz Ośrodek był organizatorem spotkania uczestników projektu. Mieliśmy przyjemność gościć 45 osobową grupę młodzieży z Niemiec, Czech, Chorwacji i Polski. Nasi goście mieli niezwykłą okazję uczestniczyć w warsztatach żeglarskich: uczyli się techniki żeglowania, odpowiedniego zachowania na wodzie, zasad bezpieczeństwa, odbyli rejsy po zatoce puckiej do Osady Łowców Fok w Rzucewie. Dzięki warsztatom plastycznych mieli możliwość zaprezentować swoje uzdolnienia manualne. Kolejnym punktem programu, który bardzo zainteresował uczestników było zwiedzanie Muzeum Obrony Wybrzeża na Helu.

 

Zapraszamy do galerii...

 


 

 

 

LEŚNICA - SPOTKANIE UCZNIÓW

 

25.03.2019R. - 29.03.2019R.

 

 

Nasi uczniowie poraz kolejny wyjechali do Leśnicy w Polsce, w ramach realizowanego projetktu. Tym razem rodzajem aktywności, w której brali udział były warsztaty taneczne i plastyczne. Przygotowywali elementy scenografii, uczyli się choreografii. W trakcie trwania spotkania mieli okazję zwiedzić pobliskie miasta, poznać tradycje, obyczaje oraz ciekawe miejsca związane z historią regionu. Na zakończenie spotkania brali udział w Przeglądzie Twórczości Artstycznej w Leśnicy, gdzie zaprezentowali układ taneczny z pozostałymi uczestnikami. Był to ciekawie spędzony czas podczas którego nasi uczniowie mogli zaprezentować swoje zdolności aktorskie.

Dziękujemy i do zobaczenia w Niemczech!!

Zapraszamy do galerii...

 

 

 

 

 


 

 

PULA W CHORWACJI SPOTKANIE UCZNIÓW

15.10.2018 - 19.10.2018 R.

 

 

W dniach od 15 do 19 października 2018 roku uczniowie naszego Ośrodka uczestniczyli w pierwszej mobilności w ramach nowego projektu. Pierwsze międzynarodowe spotkanie młodzieży odbyło się w Chorwacji w Puli. Temat przedwodni projektu to aktywne spędzanie czasu wolnego. Młodzież miała okazję uczestniczych w warsztatch cyrkowych zorganizowanych przez nauczycieli ze szkoły goszczącej. Prócz ciekwaych zajęć zwiedzali również Pulę oraz pobliskie miasta. Odbyli rejs statkiem do sąsiedniej wyspy by tam zwiedzić min. park narodowy - National Park Brijuni. To nył mile i aktywie spędzony czas.... Do zobaczenia na kolejnym spotkaniu w Leśnicy... :-)

Zapraszamy do galerii.

 

 

 

 

 


 

 

 

Międzynarodowa współpraca Specjalnego-Ośrodka

Szkolno-Wychowawczego

w Pucku w ramach programu Erasmus+

 

Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk

Akcja K2 Partnerstwa Strategiczne 2015-2018

 Projekt realizowany w ramach akcji 2 „Partnerstwa strategiczne” polega na międzynarodowej współpracy placówek edukacyjnych, władz oświatowych i innych organizacji zajmujących się edukacją szkolną. Celem działań w ramach programu jest wprowadzenie długofalowych zmian, innowacji  i dobrych praktyk wszędzie tam, gdzie jest to niezbędne do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia. W szczególności zwiększanie osiągnięć młodych ludzi a także podnoszenie jakości wczesnej edukacji i opieki oraz rozwijanie i wzmacnianie kompetencji zawodowych nauczycieli.

W ramach tej akcji wspierane są działania instytucji partnerskich, które wpływają na rozwój sektora kształcenia i szkoleń zawodowych zarówno  w zakresie lokalnym jak i międzynarodowym. Głównym koordynatorem projektu jest  Staaliches regionales Förderzentrum Johann-Heinrich-Pestalozzi Rudolstadt.  Celem projektu jest poprawa jakości działalności edukacyjnej oraz jej lepszego dopasowania się do potrzeb kształcenia zawodowego. Wspiera on międzynarodową współpracę szkół, umożliwia wyjazdy uczniów za granicę w celu zdobycia nowych umiejętności zawodowych.

W dniach 21.09.2015r. – 23.09.2015r. w Echternach Luksemburgu, odbyło się pierwsze spotkanie projektowe w ramach programu Erasmus+. W spotkaniu uczestniczyła Dyrektor SOSW w Pucku Pani Bożena Jakubowska, wicedyrektor Pani Danuta Bilinska, oraz przedstawiciel Powiatu Puckiego Pani Beata Biełacka.

 

PARTNERZY PROJEKTU:

Chorwacja: Škola za odgoj i obrazovanje – Pula

Czechy: Základní škola, Stříbro, Revoluční 1431

Niemcy: Levana-Schule

Luksemburg: Centre d'education différenciée Echternach

Polska: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pucku

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Leśnicy

 

Spotkanie projektowe dotyczyło zaplanowania działań związanych z realizacjᶏ i przebiegiem  projektu. Każdy z partnerόw  przedstawił szczegółowo rodzaj działań, które będzie realizował  w danym roku. Ustalono harmonogram międzynarodowych spotkań, w których  wezmą udział uczniowi i nauczyciele ze szkόŁ partnerskich. Realizacja projektu odbędzie się w latach 2015 – 2018.  Uczestnicy spotkania mieli możliwość obejrzenia budynku szkoły, sal lekcyjnych oraz zapoznania się z metodami i formami pracy,  tym samym nauczyciele mieli okazje do wymiany  doświadczeń.
 

 

 AKTUALNOŚCI

 

Realizacja projektu PARTNERSTWA STRATEGICZNE AKCJA K2

Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk

w ramach programu Erasmus +

 

 

 

 


 

 

SPOTKANIE PROJEKTOWE

RUDOLSTADT 18-20.06.2018R.

 

W dniach 18 - 20 czerwca 2018 roku odbyło się ostatnie spotkanie nauczycieli z państw uczestniczących w projekcie. Celem spotkania było podsumowanie trzyletniego projektu realizowanego w latach 2015- 2018 w ramach programu Erasmus+. Projekt zakończył się 31 sierpnia. Omówiono podjęte w tym czasie działania, dokonano ewaluacji działań. Zrealizowany został najważniejszy cel, integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem, umożliwienie im wszechstronnego maksymalnego rozwoju poprzez zdobywanie min. nowych doświadczeń w kraju i za granicą. Dziękujemy za owocną współpracę wszystkim partnerom projektu!!!!!

Do zobaczenia 

 

 

 CHORWACJA PULA SPOTKANIE UCZNIÓW
03.06.2018 - 09.06.2018R.

Uczniowie na wyjeździe projektowym w ramach programu Erasmus + Europejski Paszport Zawodowy 2015 - 2018. Pula w Chorwacji. Uczniowie zwiedzili przedsiębiorstwa przetwórstwa rybnego w Rovinji gdzie uczniowie zapoznali się z kolejnymi etapami przetwarzania ryb morskich, podstawową bazą surowca były sardynki. Ponadto zwiedzali najciekawsze miejsca kulturowe oraz związane ściśle z tematyką morską. To był bardzo ciekawy i bogaty w nowe doświadczenia wyjazd.
(zdjęcia w galerii)


 


 

WARSZTATY W RAMACH PROJEKTU ERASMUS+

 

Erasmus + Dnia 19 kwietnia 2018 roku odbyły się warsztaty dla klas Gimnazjum i klas Przysposabiających do Pracy, związane z realizacją projektu "Europejski Paszport Zawodowy" w ramach programu Erasmus+. Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną nt. Chorwacji, kolejnego państwa uczestniczącego w projekcie. Wykonali również prace plastyczną związana z tematem warsztatów.

 


 

 


 

WARSZTATY W RAMACH PROJEKTU ERASMUS+


Dnia 19 października 2017 roku odbyły się warsztaty dla klas Gimnazjum i klas Przysposabiających do Pracy, związane z realizacją projektu "Europejski Paszport Zawodowy" w ramach programu Erasmus+. Uczestnicy projektu przedstawili relację z majowego pobytu w Czechach oraz wrześniowego w Leśnicy. Wspólnie z rówieśnikami wykonali prace tematycznie związane z poszczególnymi mobilnościami: biżuterię z wełny, bazę woskową do wykonywania świec oraz plakat. Dziękujemy wszystkim za wspólną pracę i zapraszamy do kolejnych równie twórczych spotkań 🙂

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=890918524390342&id=572939352854929&pnref=story

 

 

 

 


 

 

LEŚNICA - KOLEJNE SPOTKANIE

24.09 - 04.10.2017r.

 

Poraz kolejny uczestnicy spotkali się w ramach projektu tym razem w szkole goszczącej w Leśnicy, tematem przewodnim była agroturystyka. Młodzież spędziała czas min. w gospodarstwach agroturystycznych: w Staniszach Małych gdzie poznali technikę wypieku chleba, spacerowali w labiryncie w polu kukurydzy. Następnie w gospodarstwie rolnym Państwa Gorzelnik w Zakrzowie brali udział w wykopkach. Odwiedzili również swoich rówieśników w Zespole Szkół Specjalnych w Leśnicy, gdzie nastąpiło symboliczne sadzenie drzewek przyjaźni.

Do zobaczenia w Chorwacji!!!

 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=880639108751617&id=572939352854929

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=880234975458697&id=572939352854929

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=880795128736015&id=572939352854929

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=881435362005325&id=572939352854929

 


 

 

Spotkanie projektowe nauczycieli w Pucku

 

W dniach 12 - 14 czerwca 2017 roku, w naszym Ośrodku, odbyło się spotkanie projektowe nauczycieli z Czech, Niemiec, Luksemburga, Chorwacji i Polski, realizujących projekt Europejski Paszport Zawodowy w ramach programu Erasmus +. Celem spotkania była ewaluacja, omówienie zagadnień związanych z przebiegiem projektu. Jednym z głównych punktów programu było zwiedzanie Gdańska  z przewodnikiem. Odbyła się również uroczysta kolacja z udziałem Pani Iwony Domachowskiej Naczelnika wydziału Edukacji, Kultury, Promocji i Zdrowia miasta Puck. Kolejne spotkanie w ramach mobilności w Polsce w Leśnicy we wrześniu 2017 roku. Do zobaczenia!!!

 

(galeria)  https://goo.gl/photos/REncE6YfqhKEBMMC7

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=828269590655236&id=572939352854929

 

 

 


 

 

 

CZECHY - WYJAZD UCZNIÓW W RAMACH PROJEKTU

Czechy Konstantinovy Lazne 14-19.05.2017r.

Kolejny wyjazd uczniów na międzynarodowe spotkanie do Czech, realizacja projektu Europejski Paszport Zawodowy w ramach programu Erasmus+. Spotkanie organizacyjne uczestników projektu. Klatovska Plazen - Litice wytwórnia świec i mydła, uczniowie poznawali techniki dekorowania świec, poznawali etapy produkcji mydła, kolejnym punktem programu było zwiedzanie ZOO w mieście Plzen. Wzięli też udział w warsztatach zorganizowanych w jednej ze szkół specjalnych w miejscowości Stribro. Każdy miał możliwość wykonania własnoręcznie produktu związanego z tematyką projektu: świecy, mydła oraz owieczki z wełny, itp. Zwiedzali największe w świecie piwne SPA w rodzinnym browarze - Chodovar w Czechach.
Kolejny dzień atrakcji, to pobyt w muzeum miasta Cernosin, poznawanie historii i kultury regionu,
zwiedzanie biofarmy, gospodarstwa agroturystycznego, warsztaty w grupach, temat przewodni wyroby z wełny. Uczniowie mieli możliwość wykonania dekoracji na kapelusz - kwiata z wełny.
Wyjazd pełen wrażeń i nowych doświadczeń. Do zobaczenia w Chorwacji !!!

 

(galeria)  https://goo.gl/photos/nALLzAM3vAwvbvCE8

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=881435362005325&id=572939352854929

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=812669835548545&id=572939352854929

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=813219622160233&id=572939352854929

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=813707645444764&id=572939352854929

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=813783918770470&id=572939352854929

 

 

 
 

WARSZTATY ERASMUS+

Dnia 12 kwietnia 2017 roku uczniowie klas Gimnazjum i klas Przysposabiajacych do Pracy wzięli udział w warsztatach związanych z realizacją projektu Erasmus +. Celem warsztatów było wykonanie pracy plastycznej oraz zaprezentowanie informacji o Czechach, kolejnego państwa uczestniczącego w projekcie.

 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=793563727459156&id=572939352854929

 VII Integracyjny Przegląd Małych Form Teatralnych Powiatu Puckiego
„Teatr bez granic”
Erasmus+
17 lutego 2017 roku w budynku MOKSiR Puck odbył się VII Integracyjny Przegląd Małych Form Teatralnych Powiatu Puckiego „Teatr bez granic”. Jak co roku, przegląd zorganizował Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pucku, który do udziału zaprosił szkoły z terenu całej Ziemi Puckiej. Uczniowie Ośrodka zaprezentowali przedstawienie pt. Ogrodnik, nawiązujące do tematyki projektu realizowanego w Ośrodku ramach programu Erasmus+

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=793563727459156&id=572939352854929


WARSZTATY ERASMUS +
Dnia 9 lutego 2017  roku, odbyły się warsztaty tematycznie związane z realizacją projektu "Europejski Paszport Zawodowy". W warsztatach wzięli udział uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pucku. Uczestnicy biorący udział w projekcie zaprezentowali relację z pobytu na mobilnościach oraz podzielili się zdobytymi wiadomościami                          i umiejętnościami. Zorganizowali również wystawę własnoręcznie wykonanych prac.

 

https://photos.google.com/share/AF1QipNXNfK5RDzgK7z-zn10XIBVVz0OMhHvs6yW8iOeC6h_9da13WQmmfF82JHMmWZwvQ?key=QVl5bDZLS1ZRWkZLNjdKdnFTbS0tdVF4SGpRcFNB

http://www.telewizjattm.pl/dzien/2016-02-11/37103-teatr-bez-granic-w-pucku.html?play=on
 

Luksemburg - wyjazd uczestników projektu wrzesień 2016 rok

25.09 - 01.10. 2016r.

Kolejna podróż uczniów SOSW do Luksemburga. Uczestnicy zapoznali się z historią powstawania pierwszych winnic w muzeum w Ehnen w Luksemburgu, zwiedzali winnicę St. Martin. W ramach wizyty brali udział w zajęciach warsztatowych, projektowali min etykiety na butelkę, degustowali soki wyprodukowane w winnicy. Uczniowie w trakcie zajęć praktycznych, uczestniczyli w zbiorze winogron, poznali kolejne etapy produkcji soków. Jedną z atrakcji był rejs statkiem winnym, po rzece Mosel oraz przejażdżka bryczką w mieście Mehring. Przebyli pieszą drogę do Schengen, gdzie spotkali się z Burmisztrzem Miasta.  Były to dni pełne wrażeń

 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=684696801679183&id=572939352854929

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=685241504958046&id=572939352854929

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=685241504958046&id=572939352854929

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=686551221493741&id=572939352854929


 

 

 

KONKURS ERASMUS+  

Dnia 15 września 2016 roku uczniowie szkoły gimnazjalnej i przysposabiającej do pracy wzięli udział w konkursie plastycznym. Konkurs ten zorganizowany został w ramach PROJEKTU UNIJNEGO: PARTNERSTWA STRATEGICZNE, AKCJA K2 PROGRAMU ERASMUS+. Autorzy najlepszych prac przejdą do następnego etapu a główna nagrodą jest wyjazd do Luksemburga.

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=679839965498200&id=572939352854929

https://photos.google.com/share/AF1QipNXNfK5RDzgK7z-zn10XIBVVz0OMhHvs6yW8iOeC6h_9da13WQmmfF82JHMmWZwvQ?key=QVl5bDZLS1ZRWkZLNjdKdnFTbS0tdVF4SGpRcFNB

 

 


 

 

Pierwsza zagraniczna podróż w ramach projektu - RUDOLSTADT

29.05 - 04.06.2016r.

29 maja 2016 roku uczniowie biorący udział w konkursie, wyruszyli w pierwszy zagraniczny wyjazd w ramach projektu realizowanego w SOSW pod  nazwą "Europejski Paszport Zawodowy". Tematem przewodnim mobilności była porcelana. Uczniowie zwiedzali fabryki porcelany gdzie, zapoznawali się z etapami jej produckcji. Uczestniczyli również w warsztatch związanych tematyką. Zwiedzali muzea, poznawali tradycję i obyczaje regionu. Odwiedzali ciekawe miejsca min. kopalnię Feengrotten Saafeld, gdzie w ciemnych korytarzach odkrywali przepiękne minerały

To był bardzo mile spędzony czas pełen wrażeń o nowych doświadczeń.

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=630116043803926&id=572939352854929&substory_index=0

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=630546313760899&id=572939352854929

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=631093057039558&id=572939352854929

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=633505113465019&id=572939352854929

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=633505113465019&id=572939352854929

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=633506650131532&id=572939352854929

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=633507666798097&id=572939352854929

 


 

 

 

Uczymy się samodzielności w załatwianiu formalności 

W związku z wyjazdem do Niemiec w ramach projektu "Europejski Paszport Zaowodowy" w ramach programu Erasmus+, uczniowie udali się do NFZ w Gdyni  w celu uzyskania erupoejskiej karty ubezpieczeniowej.

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=626178674197663&id=572939352854929&substory_index=0

 


 

 

ERASMUS + START

ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PROJEKTU "EUROPEJSKI PASZPORT ZAWODOWY"

1 WRZEŚNIA 2015 - 31 SIERPIEŃ 2018

 

Ogłoszenie wyników konkursu związanego z realizacją projektu "Europejski paszport zawodowy" w ramach programu Erasmus+. Uczniowie nagrodzeni wyjadą do Niemiec na tygodniowy pobyt do Rudolstadt.   Gratulujemy!!

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=618161341666063&id=572939352854929

 

 

 


 

 

 

ERASMUS +


MŁODZIEŻ NA START !!!!!

 


 

 

 

 

 

 

 
powrót na górę strony

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Zamkowa 5, 84-100 Puck
Tel. 58 673 22 50
e-mail: soswpuck@wp.pl
Placówka prowadzona przez:

logo Powiat Pucki

logo Erasmus+

Międzynarodowa współpraca Specjalnego - Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pucku w ramach programu Erasmus+
Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Akcja K2 Partnerstwa Strategiczne 2015 - 2018


Deklaracja dostępności

Copyright: SOSW Puck. Projekt i realizacja: PodisPromotion