Koła zainteresowań

W Ośrodku prowadzone są  zajęcia pozalekcyjne pozwalające uczniom na rozwijanie zainteresowań, odkrywanie talentów i podnoszenie  samooceny.


 

Koło Teatralne "Fantazja"
Prowadzace: mgr Edyta Konkel, mgr Danuta Rambiert

Teatr zaliczany jest do najstarszych form sztuki i kulturowej działalności człowieka. Daje on możliwość przeżywania i przekazywania emocji, stanowi formę fizycznego i duchowego odreagowania. Dla wszystkich, a szczególnie osób niepełnosprawnych jest też, co może najważniejsze - okazją do zabawy i terapii. Uczestnictwo w procesie tworzenia teatru jest też świetną okazją do rozwijania w dzieciach poczucia współdziałania oraz zwiększenia poczucia odpowiedzialności za siebie i innych. Teatr dziecięcy i młodzieżowy uruchamia najbardziej skuteczną metodę – uczenie się przez przeżywanie. Spełnia wiele funkcji dydaktycznych i wychowawczych i terapeutycznych.  Dzieci zdobywają wiedzę w atrakcyjny sposób, uczą się odpowiedzialności, koleżeńskości i tolerancji dla cudzych potknięć i błędów. Bycie  ,,aktorem” dowartościowuje dzieci i młodzież niepełnosprawną, sprawia, że zaczynają wierzyć w siebie. Udział w spektaklu wiąże się także z przełamaniem wstydu i nieśmiałości. Oczekiwanie na swoje wejście uczy cierpliwości, skupienia. Dzięki pracy zespołowej rozwijają się indywidualne zdolności każdego dziecka. Zajęcia tego rodzaju pozwalają ujawnić inicjatywę, aktywność i samodzielność uczniów, umożliwiają wzrost poczucia własnej wartości. Konieczność zapamiętania poszczególnych  ruchów scenicznych i ról teatralnych, ich prezentacji stwarza możliwość rozwijania koncentracji uwagi, orientacji w schemacie własnego ciała oraz w przestrzeni, pamięci, poczucia rytmu, wzmacniania pozytywnych cech charakteru, kształci wrażliwość estetyczną. Zajęcia tetralne przyczyniaja się również, a możeprzede wszystkim do rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów

 

 

KOŁO WARCABOWO – SZACHOWE
Prowadzący: mgr Mehring Izabela, mgr Siluta Andrzej

Program jest skierowany do uczniów starszych klas szkoły podstawowej i szkoły przysposabiającej do pracy. Ma on na celu zapewnienie wszechstronnego rozwoju intelektualnego uczniów. Rozgrywki  powinny zaczynać się od ćwiczeń i form treningowych, a następnie przeradzać się w umiejętność zdrowej rywalizacji. Ważnym jest, aby uczniowie  potrafili przyjmować sukcesy i porażki współzawodnicząc w rozgrywkach  między sobą i w turniejach międzyszkolnych. Program ten może wspomóc jedną z najważniejszych percepcji, jakie posiada człowiek to jest umiejętność rozwoju myślenia. Może być pomocny uczniowi w przyswajaniu programu szkolnego oraz rozwoju twórczego myślenia. Zadaniem tego programu i zajęć koła jest przekazanie początkującym uczestnikom w jak najkrótszym czasie, zwięźle i przystępnie zasad gry w szachy i warcaby.

 

 

13 HARCERSKA DRUŻYNA NIEPRZETARTEGO SZLAKU
"Bez Nazwy"
Drużynowa: phm. mgr Anna Adrian- Dzierżyńska

Przyboczna: mgr Joanna Bolin

Nieprzetarty Szlak to działalność Związku Harcerstwa Polskiego na rzecz osób niepełnosprawnych. Mianem tym  nazywane  są  drużyny  działające w placówkach kształcenia specjalnego, zakładach opiekuńczych, wychowawczych, zespołach opieki zdrowotnej, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej. Nieprzetarty  Szlak skupia  dzieci i młodzież od 6 roku życia do ..., bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności.

Nasza Drużyna Nieprzetartego Szlaku rozpoczęła swą działalność w 2010 roku.

Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze w formie zbiórek- spotkań,  prowadzone są dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  metodyką harcerską.

Drużyna zrzesza uczniów szkoły podstawowe i szkoły przysposabiającej do pracy. Uczniowie dzielą się na zastępy - system małych grup, według wieku. Uczestnictwo 
w zbiórkach jest dobrowolne, potwierdzone zgodą rodziców lub prawnych opiekunów. Zbiórki drużyny odbywają się raz w tygodniu. Drużyna posiada numer, nazwę, proporzec oraz kronikę. Proporzec jest obrzędowym symbolem drużyny, który towarzyszy jej 
w ważnych chwilach życia: zbiórkach, rajdach, wyjazdach w których aktywnie bierzemy udział.

Więcej informacji i zdjęć z naszej aktualnej działalności na:

www.facebook.com/13HarcerskaDruzynaNieprzetartegoSzlakuSoswPuck

 

Czuwaj

 

 

Koło fotograficzne
Zajęcia prowadzą: mgr Monika Radtke, mgr Natalia Rycio

W ramach zajęć koła fotograficznego uczniowie nabywają umiejętności posługiwania się cyfrowym aparatem fotograficznym, poznają programy komputerowe, którymi można obrabiać zdjęcia, przeglądają internetową galerię zdjęć, na bieżąco analizują jakość wykonanych prac pod względem technicznym i artystycznym, prowadzą dokumentację fotograficzną ze wszystkich imprez szkolnych.  Nasi uczniowie biorą również udział w Wojewódzkich Konkursach Fotograficznych dla uczniów Szkól Specjalnych.

 

 

Koło Taneczne z elementami choreoterapii
Prowadzące: mgr Natalia Rycio, mgr Ludwika Hochschulz

Ruch i taniec z jednej strony mają istotne znaczenie dla rozwoju osobowości człowieka,  z drugiej zaś strony, mogą stać się istotnym elementem terapii, ponieważ ruch znosi napięcia mięśniowe, emocjonalne oraz daje odprężenie.

W naszej placówce od wielu lat działa koło taneczne z elementami choreoterapii. Inspiracją do powstania Koła Tanecznego były nasze dzieci, które z ogromnym zaangażowaniem potrafią  godzinami  ćwiczyć, dość trudne, jak na ich możliwości, układy taneczne.

W pracy wykorzystujemy wiele metod m.in.: elementy aerobicu, zumby, metodę opowieści ruchowej, gimnastykę twórczą Rudolfa Labana, metodę Karola Orffa, gimnastykę rytmiczną A. i M. Kniessów, a także elementy tańca latynoamerykańskiego, współczesnego 
i ludowego.

Zespół skupia młodzież przejawiającą zainteresowanie tańcem, mającą ochotę rozwijać swoje umiejętności ruchowe w czasie wolnym od nauki oraz prezentować je na szkolnych i pozaszkolnych uroczystościach, spotkaniach towarzyskich oraz imprezach sportowych.

 

 

Koło plastyczne
Prowadząca mgr Julita Jabłońska - Nowicka

Zajęcia plastyczne mają ogromną wartość rewalidacyjno-terapeutyczną w edukacji dzieci      z niepełnosprawnością intelektualną. Głównym celem zajęć plastycznych jest zapoznanie ich uczestników z różnymi technikami plastycznymi, co wspomaga rozwój aktywności twórczej, wyobraźni, kreatywności zmysłu estetycznego oraz staje się dla dzieci radosną zabawą, sprawiającą przyjemność. Zajęcia plastyczne przez swoją różnorodność i większą swobodę działania uwzględniają indywidualne zainteresowania uczniów. Rysowanie, malowanie, lepienie są dla dzieci radosną zabawą, sprawiają im przyjemność, a jednocześnie wykonywane działanie zmuszają uczniów do zastanawiania się, dzięki czemu ich wyobrażenia i pojęcia stają się bardziej dokładne i zróżnicowane. Dbamy o wystrój i estetykę naszej placówki, na bieżąco eksponujemy prace na wystawach szkolnych i poza Ośrodkiem. Od 13 lat organizujemy imprezę medialną Wojewódzki Konkurs Plastyczny „ABC przyrody”. Uczniowie SOSW w Pucku osiągają znaczące sukcesy w konkursach plastycznych na szczeblu szkolnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

 

Koło badawczo-przyrodnicze "Odkrywcy"
Zajęcia prowadzą: Małgorzata Kulka-Lewandowska, Aleksandra Lessnau

Program koła badawczo-przyrodniczego przeznaczony jest dla wszystkich chętnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pucku. Zawarte w programie treści dotyczą zagadnień z zakresu fizyki, chemii, biologii, plastyki, muzyki, techniki, które są trudne, często abstrakcyjne. Samodzielne, pod kierunkiem opiekunów, wykonywanie doświadczeń, obserwacji, eksperymentów i określanie ich wyników pozwalają na zainteresowanie uczniów przebiegiem zajęć a w proces poznawczy aangażowane są wszystkie zmysły co ułatwia zrozumienie i zapamiętanie zagadnień.

 

Koło ekologiczno-przyrodnicze "Przyjaciele wody"
Zajecia prowadzą: mgr Marta Mączkowiak, mgr Justyna Lisakowska, mgr Anna Śliwińska

Plan pracy koła ekologiczno-przyrodniczego głównie opiera się o Program „Przyjaciele Pandy” Fundacji WWF Polska. Fundacja WWF jest największą organizacją ekologiczną na świecie. Zawarte w programie treści dotyczą zagadnień z zakresu edukacji ekologicznej oraz przyrodniczej. Program został stworzony w oparciu o aktualnie obowiązującą podstawę programową MEN dla nauczania wczesnoszkolnego. Ponadto wspomagać będziemy się narzędziem edukacyjnym w postaci platformy internetowej, która ma na celu uatrakcyjnienie zajęć jak i zachęcenie uczniów do samodzielnej i wspomagającej rozwój pracy.
powrót na górę strony

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Zamkowa 5, 84-100 Puck
Tel. 58 673 22 50
e-mail: soswpuck@wp.pl
Placówka prowadzona przez:

logo Powiat Pucki

logo Erasmus+

Międzynarodowa współpraca Specjalnego - Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pucku w ramach programu Erasmus+
Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Akcja K2 Partnerstwa Strategiczne 2015 - 2018


Deklaracja dostępności

Copyright: SOSW Puck. Projekt i realizacja: PodisPromotion