REKRUTACJA

 


W sekretariacie SOSW w Pucku należy złożyć następujące dokumenty:

  1. świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej (dotyczy uczniów ubiegających się o przyjęcie  do Szkoły Przysposabiającej do Pracy)

  2. wniosek o przyjęcie ucznia do Szkoły Podstawowej/Szkoły Przysposabiającej do Pracy podpisany przez rodzica lub opiekuna  prawnego wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

  3. wniosek o przyjęcie ucznia do grup wychowawczych - dla uczniów ubiegających się o całodzienny pobyt w dni nauki szkolnej

  4. wniosek o objęcie dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju wraz z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej

  5. wniosek o objęcie zajęciami rewalidacyjno – wychowawczymi osobę z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim

  6. odpis skrócony aktu urodzenia z potwierdzonym miejscem zameldowania i numerem PESEL

  7. dwa zdjęcia legitymacyjne

  8. karta zdrowia ucznia i dokumentacja medyczna w przypadku leczenia specjalistycznego.

 

 

Osoby zainteresowane zapisaniem dzieci do naszej placówki prosimy o kontakt:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pucku

ul. Zamkowa 5

tel. 58 673 22 50 - Sekretariat Ośrodka

e-mail: soswpuck@wp.pl

 
powrót na górę strony

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Zamkowa 5, 84-100 Puck
Tel. 58 673 22 50
e-mail: soswpuck@wp.pl
Placówka prowadzona przez:

logo Powiat Pucki

logo Erasmus+

Międzynarodowa współpraca Specjalnego - Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pucku w ramach programu Erasmus+
Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Akcja K2 Partnerstwa Strategiczne 2015 - 2018


Deklaracja dostępności

Copyright: SOSW Puck. Projekt i realizacja: PodisPromotion