KADRA

Jesteśmy nowoczesną, bezpieczną i przyjazną dziecku placówką z wysoko wyspecjalizowaną kadrą pedagogiczną,
umożliwiającą dziecku wszechstronny rozwój, rewalidującą wszystkie możliwe sfery osobowości podopiecznych
i przygotowującą ich do życia w społeczeństwie.

_________________Dyrekcja

Dyrektor - mgr Jolanta Podhajska

Wicedyrektor - mgr Edyta KonkelKadra Pedagogiczna


Kulka-Lewandowska Małgorzata

Jestem absolwentką studiów pierwszego stopnia na kierunku: Wczesna edukacja z kształceniem integracyjnym oraz studiów podyplomowych z zakresu oligofrenopedagogiki. Poza pracą w szkole prowadzę terapię z osobami ze spektrum autyzmu. Należę do tej szczęśliwej grupy ludzi którzy robią to co kochają.


Lessnau Aleksandra


mgr Adrian Karolina

Jestem absolwentką studiów wyższych o kierunku: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z logopedią, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z kształceniem integracyjnym oraz oligofrenopedagogiki. Swoją pracę w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym rozpoczęłam w 2018 roku. Współpraca z dziećmi i młodzieżą daje mi mnóstwo satysfakcji oraz motywuje do dalszego rozwoju. Z wielką przyjemnością uczestniczę w kursach, szkoleniach i konferencjach dedykowanych nauczycielom wzbogacając tym samym swój warsztat pracy. Szczególnie bliskie są mi zajęcia realizowane z najmłodszymi podopiecznymi naszego Ośrodka w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Ponadto, wspieram harcerzy z 13 DH, którzy prężnie działają na terenie SOSW. Pomagam w realizacji projektów oraz zbiórek harcerskich.


mgr Adrian-Dzierżyńska Anna

Z wykształcenia jestem pedagogiem oraz terapeutą zajęciowym, ukończyłam również studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki. Swoją wiedzę i umiejętności poszerzam aktywnie uczestnicząc w wielu kursach doskonalących, ukończyłam min.: 3 stopniowy kurs terapii behawioralnej, „Wspomaganie rozwoju dzieci wg integracji dr Sally Goddard” opracowany przez Instytut Neurofizjologii i Psychologii Polska oraz kurs Integracji Sensorycznej I i II stopnia, który upoważnia mnie do diagnozowania i prowadzenia terapii SI. Z zamiłowania jestem aktywnym instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego, w Ośrodku prowadzę drużynę harcerską Nieprzetartego Szlaku, która aktywnie uczestniczy w różnorodnych, ogólnopolskich przedsięwzięciach. Uczniowie wędrując po szlakach uczą się przez działanie, wychodzą poza mury szkoły naprzeciw harcerskiej przygodzie.


mgr Bolin Joanna

Swoją przygodę z pracą z osobami z różnego rodzaju niepełnosprawnością rozpoczęłam już w szkole średniej pracując jako wolontariusz w DPS dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim, wtedy to odkryłam swoją pasję to zawodu pedagoga. Ukończyłam studia licencjackie oraz magisterskie na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie o kierunku: Pedagogika osób niepełnosprawnych intelektualnie z terapią zajęciową. Przez okres 2 lat pracowałam jako terapeuta zajęciowy w DPS dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Otwocku. Od 2008 roku pracuję jako oligofrenopedagog w SOSW w Pucku. Jestem wychowawcą zespołu klasowego Szkoły Podstawowej, prowadzę zajęcia wczesnej edukacji, funkcjonowania w środowisku, plastyki, techniki, muzyki. Prowadzę również zajęcia rewalidacyjne z muzykoterapii, zajęć rozwijających komunikację, jak również integracyjne zajęcia metodą Weroniki Sherborne, angażując w nie uczniów z Liceum Ogólnokształcącego w Pucku. Ogromną radość i satysfakcję w pracy sprawia mi prowadzenie w ośrodku 13 drużyny harcerskiej Nieprzetartego Szlaku „Bez Nazwy”, jak również działalność związana z nauką pierwszej pomocy przedmedycznej prowadząc cykliczne zajęcia w ramach programu „Ratujemy i Uczymy Ratować” Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W swojej pracy dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej dążę do wszechstronnego rozwijania dzieci i młodzieży w zakresie wszystkich sfer funkcjonowania psychospołecznego. Dużą rolę przywiązuję do nauki aktywnych form spędzania czasu wolnego, rozwijania pasji i zainteresowań uczniów, jak również nauki podstawowych zasad bezpieczeństwa. W mojej głowie stale rodzą się nowe pomysły na atrakcyjne zajęcia szkolne oraz pozalekcyjne, uroczystości i wydarzenia, które następnie realizuję wspólnie z uczniami oraz harcerzami. Prywatnie jestem żoną i mamą Szymka, pasjonatką dwóch bliskich mi regionów: Kaszub i Podkarpacia, które zwiedzam w każdej wolnej chwili.


mgr Boniecka Joanna


mgr Bonik Beata

Jestem absolwentką filologii polskiej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz podyplomowych studiów w zakresie logopedii na Uniwersytecie Gdańskim. Przez wiele lat łączyłam pracę logopedy z pracą nauczyciela języka polskiego w szkołach średnich i gimnazjum. Uważam, że logopedia to pasjonująca dziedzina, wymagająca wielkiej wiedzy i kreatywności, dlatego staram się systematycznie podnosić kwalifikacje, m.in. kończąc kolejne studia podyplomowe na UG: Logopedii Medialnej, Emisji i Higieny Głosu oraz Neurologopedii, a także uczestnicząc w różnych szkoleniach i warsztatach. Prowadzę zajęcia zarówno z dziećmi, jak i z dorosłymi. Jest to praca, która stawia wiele wyzwań i wyzwala wiele emocji, ale w której nigdy nie ma miejsca na nudę.


mgr Borkowski Michał


mgr Derc Joanna

Od ponad 20 lat pracuję w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Pucku. Jestem absolwentką magisterskich studiów pedagogicznych w zakresie oligofrenopedagogiki Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończyłam również studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej oraz trzystopniowe szkolenie dotyczące stosowania terapii behawioralnej w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem. W Ośrodku prowadzę różne terapie, między innymi stymulację audio – psycho – lingwistyczną metodą Tomatisa. Na bieżąco doskonalę swój warsztat pracy uczestnicząc w kursach i szkoleniach zawodowych. Zdobytą wiedzę, wykorzystuję w codziennej pracy, by zapewnić uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych wszechstronny rozwój psychofizyczny. Interesują mnie zagadnienia z dziedziny psychologii, co zmotywowało mnie do ukończenia studiów podyplomowych z zakresu psychologii klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.


mgr Deresiewicz Agnieszka

Jestem absolwentką magisterskich studiów pedagogicznych w zakresie pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończyłam również Podyplomowe Studia Logopedyczne oraz Podyplomowe Studia Wczesnej Interwencji Logopedycznej. W Ośrodku pracuję jako logopeda, prowadzę także zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Moim nadrzędnym celem w pracy jest pomaganie dzieciom w budowaniu systemu językowego tak, aby umożliwić im komunikację na miarę indywidualnych możliwości. Nie boję się nowych wyzwań i stale rozwijam swoje umiejętności na kursach i szkoleniach. Posiadam certyfikat uprawniający do dokonywania diagnozy rozwoju psychoruchowego dziecka KORP. Prywatnie jestem mamą dwójki dzieci. W wolnym czasie lubię podróżować, szyć i czytać książki.


mgr Fafińska Emilia

Jako nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Pucku pracuję od 2010 roku. Ukończyłam studia licencjackie o specjalności edukacja elementarna i oligofrenopedagogika w Pomorskiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Gdyni oraz studia magisterskie o specjalności wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością na Uniwersytecie Gdańskim. Uczestniczę również w wielu kursach doskonalących, dzięki którym wzbogacam wiedzę oraz czerpię inspiracje do działań podczas własnych zajęć. Praca z dziećmi i młodzieżą przynosi mi dużo satysfakcji oraz przysparza pozytywnej energii do dalszego działania.


mgr Heyducka Danuta

Nauczyciel z długim stażem pedagogicznym. Ukończyłam studium wychowania przedszkolnego. Studia: nauczanie wczesnoszkolne, pedagogiki ogólnej oraz teologiczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym uczę religii na wszystkich etapach edukacyjnych. Współprowadzę koło fotograficzno – filmowe gdzie młodzież rozwija swoje pasje. W czasie wolnym lubię układać puzzle, czytać, chodzić na basen i aerobik oraz serfować po internecie.


mgr Heyducka Liliana


mgr Hochschulz Ludwika

Nauczyciel z długim stażem pracy w szkolnictwie specjalnym. Będąc w Przedszkolu wiedziałam już, że chce być nauczycielem, tedy robiłam wszystko, żeby nim zostać. W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym uczę muzyki na wszystkich poziomach, kreatywności w klasie PdP, oraz religii w klasach, w których uczą się dzieci z cechami autystycznymi. Współprowadzę zespół taneczny ‘Klik”, w którym młodzież rozwija swoje talenty i predyspozycje muzyczno-rytmiczne.W czasie wolnym czytam, maszeruje, wspinam się po górach, uwielbiam Kaszuby.


mgr inż. Ignaciuk Katarzyna

Oligofrenopedagog, absolwentka Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach, ukończyłam studia podyplomowe z zakresu Terapii Pedagogicznej oraz kursy doskonalące mój warsztat pracy. Pracuję w SOSW od 1992 roku. We współpracy z zespołem nauczycieli tworzyłam w 1996 roku programy do pierwszej w powiecie puckim klasy Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, które corocznie podlegają ewaluacji. Jestem pomysłodawcą i organizatorem Warsztatów Integracyjnych dla uczniów szkół powiatu puckiego, promujących kulturę Kaszub "Cudze chwalicie swego nie znacie", które są organizowane w naszym Ośrodku od 1998 roku. Jestem energiczna, kreatywna, punktualna, chętnie pomagam innym nauczycielom, lubię pracować z młodzieżą.


mgr Jabłońska-Nowicka Julita

Jestem absolwentką magisterskich studiów pedagogicznych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie pedagogiki specjalnej. Posiadam pierwszy stopień specjalizacji zawodowej w zakresie rewalidacji upośledzonych umysłowo. Mam trzydziestoletnie doświadczenie w pracy edukacyjnej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą z różnymi dysfunkcjami rozwoju. Jestem dyplomowanym terapeutą Integracji Sensorycznej, dysponuję kwalifikacjami do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii SI. Cały okres mojej pracy zawodowej uzupełniałam i poszerzałam swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. Ukończyłam m.in. kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej, studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, liczne warsztaty: „Terapia ręki’, „Ruch Rozwijający W. Sherborne”, „Wspomaganie rozwoju dzieci wg integracji dr Sally Goddard” opracowany przez Instytut Neurofizjologii i Psychologii Polska.Od dwunastu lat jestem inicjatorem i koordynatorem Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „ABC przyrody” organizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pucku dla dzieci szkół podstawowych specjalnych i klas integracyjnych województwa pomorskiego. Moi wychowankowie uzyskują znaczące osiągnięcia w konkursach plastycznych na szczeblu szkolnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Moja praca jest ukierunkowana na potrzeby i możliwości psychofizyczne wychowanków. Staram się stworzyć wszystkim dzieciom szansę osiągnięcia sukcesu. Stawiam na aktywną współpracę z rodzicami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka.


mgr Kicińska Monika

Jestem absolwentką Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej o specjalności pedagogika resocjalizacyjna. Ukończyłam także studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki i tyflopedagogiki. Doskonalę swój warsztat pracy poprzez uczestnictwo w różnych kursach oraz szkoleniach m.in. trzy stopniowe szkolenie terapii behawioralnej osób z autyzmem oraz kurs Integracji Sensorycznej I i II stopnia. Praca z dziećmi i młodzieżą daje mi ogromną satysfakcję i radość. Obserwowanie tego, jak dzieci pokonują nowe trudności, jak się zmieniają i rozwijają utwierdza mnie w przekonaniu sensu mojej pracy, a każdy uśmiech na ich twarzy jest dla mnie ogromną nagrodą.


mgr Konkel Edyta

Jestem absolwentką Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, gdzie ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogiki specjalnej. Posiadam również dyplomy studiów podyplomowych z przedmiotów : technika, biologia oraz arteterpia. Ciągle doskonalę swoje umiejętności uczestnicząc w licznych kursach, szkoleniach i warsztatach. W Ośrodku pracuję głównie ze starszą młodzieżą. Jestem nauczycielem z wyboru i zamiłowania, dlatego kontakt z uczniami daje mi wiele satysfakcji i chęci do działania. Najważniejsze w mojej pracy jest odkrywanie w uczniach ich mocnych stron, rozwijanie umiejętności i talentów. Uśmiech dzieci i zaufanie jakim mnie obdarzają są dla mnie największą nagrodą. Moją wielką pasją jest prowadzenie Koła Teatralnego, które prężnie działa w naszej placówce. Jestem również organizatorem odbywającego się corocznie od 2010r. Integracyjnego Przeglądu Małych Form Teatralnych "Teatr bez granic". Czas wolny staram się spędzać aktywnie, lubię sport, ale też dobrą kuchnię. Nie wyobrażam sobie życia bez ciekawej książki.


mgr Kuchnowska-Mysłek Aleksandra


mgr Kwiatkowska Salomea

Jak ten czas leci…. mam 36 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z różnymi deficytami rozwoju. Jestem absolwentką studiów magisterskich wychowania przedszkolnego oraz podyplomowych w zakresie oligofrenopedagogiki, wczesnego wspomagania rozwoju i rewalidacji dzieci z autyzmem. Ukończyłam Studium Pomocy Dzieciom z Autyzmem i ich Rodzinom. Brałam udział w wielu konferencjach, szkoleniach, warsztatach, kursach doskonaląc swój warsztat pracy. W swojej pracy kieruję się wiedzą, intuicją, cierpliwością i pokorą. Praca jest moją radością i samorealizacją.


mgr Lessnau Małgorzata

Jestem absolwentką studiów magisterskich o kierunku pedagogika rewalidacyjna oraz studiów licencjackich z edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z oligofrenopedagogiką. Systematycznie uczestniczę w licznych kursach, warsztatach, radach szkoleniowych oraz na bieżąco czytam literaturę i czasopisma dla nauczycieli, co pozwala mi na ulepszenie swojego warsztatu pracy przy zastosowaniu różnorodnych form i metod, które wpływają na aktywizację wychowanków.


mgr Lisakowska Justyna

Jestem absolwentką studiów magisterskich z kierunku pedagogiki specjalnej – terapii pedagogicznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz wczesnej edukacji i oligofrenopedagogiki Pomorskiej Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Gdyni. Ukończyłam studia podyplomowe z socjoterapii i pracy z grupą na Uniwersytecie Gdańskim. W pracy pedagoga najważniejszy jest dla mnie kontakt z dzieckiem, metody pracy dostosowuję do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów. Poprzez różnorodne formy pracy staram się rozbudzić w dzieciach ciekawość otaczającego ich świata, tak by zdobytą wiedzę oraz umiejętności potrafili wykorzystać w życiu codziennym. W trakcie pracy podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe, ukończyłam min.: Kurs Treningu Umiejętności Społecznych oraz Pierwszą Pomoc Przedmedyczną. Uczestniczyłam w konferencji szkoleniowej: „Seksualność dzieci i młodzieży”, „Trudne pytania… dobre rozwiązania. Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu”, „SOS: ustrukturyzowane narzędzie pierwszej pomocy psychologicznej dla osób z niepełnosprawnością - ofiar przemocy seksualnej, ich rodzin oraz opiekunów”. Na bieżąco pogłębiałam swoją wiedzę oraz umiejętności zawodowe poprzez uczestnictwo w kursach, warsztatach oraz szkoleniach.


mgr Mączkowiak Marta

Jestem absolwentką pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie Gdańskim oraz edukacji elementarnej z oligofrenopedagogiką na Pomorskiej Wyższej Szkole Nauk Stosowanych w Gdyni. Ukończyłam III stopniowy kurs behawioralny. Ponadto, jestem dogoterapeutą i przewodnikiem certyfikowanego psa terapeuty, który został odpowiednio przygotowany do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną oraz ruchową. Wspólnie ukończyliśmy psie przedszkole, podstawowy i zaawansowany kurs posłuszeństwa, z powodzeniem zdaliśmy testy predyspozycji do pracy w dogoterapii, ukończyliśmy kurs "Dogoterapia w terapii i edukacji" oraz po ukończonym egzaminie otrzymaliśmy certyfikat. Terapia i edukacja z udziałem psa to moja pasja, dlatego regularnie uczestniczę w różnego rodzaju kursach i szkoleniach, warsztatach, sympozjach i konferencjach.


mgr Markowc Karolina

Jestem absolwentką 5 – letnich studiów magisterskich z zakresu pracy socjalnej i terapii społecznej, ukończyłam kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki oraz studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki z terapią pedagogiczną, a także edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Jestem koordynatorem sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli wspomagających – oligofrenopedagogów powiatu puckiego. Ukończyłam również Pomorską Akademię Liderów – Edukacji Włączającej. Praca z dziećmi sprawia mi ogromną radość, a także motywuje do stałego rozwijania się i doskonalenia warsztatu pracy. Zależy mi, aby dziecko czuło się szczęśliwe i bezpieczne.


mgr Maszota Sylwia

Jestem absolwentką magisterskich studiów psychologicznych w zakresie patologii społecznych i psychologii sądowo – penitencjarnej na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów podyplomowych w zakresie oligofrenopedagogiki. W wolnym czasie poszerzam swój warsztat pracy biorąc udział w różnych szkoleniach, warsztatach, kursach. Praca z dziećmi i młodzieżą sprawia mi dużą satysfakcję, daje wiele radości, a każdego dnia uczy czegoś nowego.


mgr Mehring Izabela

Ukończyłam studia magisterskie w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej na kierunku Pedagogika Ogólna oraz studia podyplomowe w Pomorskiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Gdyni w zakresie oligofrenopedagogiki. Pracuje już ponad 10 lat na stanowisku wychowawcy grup wychowawczych w internacie. Głównym celem mojej pracy jest wdrażanie wychowanków do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu społecznym, kształtowanie umiejętności samodzielnego radzenia sobie w różnych sytuacjach. W ośrodku prowadzę koło warcabowo- szachowe które ma na celu zapewnienie wszechstronnego rozwoju intelektualnego uczniów.


mgr Nawrot Damian

Ukończyłem studia licencjackie o kierunku pedagogika socjalna z resocjalizacją w Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku. Studia magisterskie ukończyłem w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej o kierunku Pedagogika Ogólna. Jestem również absolwentem Pomorskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdyni, gdzie ukończyłem studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki, które pozwoliły mi rozpocząć pracę w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pucku. Staram się regularnie podnosić swoje kwalifikacje różnego rodzaju kursami i szkoleniami. Jestem również członkiem Stowarzyszenia ,,Zrozumieć Świat" gdzie na co dzień staram się wspierać rodziny, w których są dzieci z problemami autystycznymi. W Specjalnym Ośrodku prowadzę głównie zajęcia z wychowania fizycznego, dzięki którym mogę zarazić młodzież do aktywnego spędzania czasu wolnego. Prywatnie jestem szczęśliwym mężem i ojcem


mgr Nawrot Jarosław


mgr Nawrot Katarzyna

Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, oligofrenopedagog. W SOSW pracuję od 01.09.1982 roku. Pełnię funkcję pedagoga szkolnego w wymiarze ½ etatu.


mgr Olszewska Krystyna

Jestem absolwentką studiów teologicznych w zakresie nauczania religii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz absolwentką studiów pedagogicznych na Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku. Ukończyłam również studia podyplomowe w zakresie Oligofrenopedagogiki oraz Surdotyflopedagogiki na Pomorskiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Gdyni. Na bieżąco doskonalę swój warsztat pracy biorąc udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. Ukończyłam między innymi kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczania języka kaszubskiego. W Ośrodku prowadzę koło regionalne, które ma na celu przybliżenie dzieciom i młodzieży historii, kultury i tradycji Kaszub.


mgr Podhajska Jolanta

Jestem absolwentką magisterskich studiów pedagogicznych na kierunku pedagogika specjalna na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończyłam również kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku oraz wiele innych form doskonalących moje umiejętności. Mam ponad trzydziestoletnie doświadczenie w pracy edukacyjno - terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą z różnymi dysfunkcjami rozwoju. Pracując z uczniami dostosowuję formy i metody pracy do ich indywidualnych predyspozycji, możliwości oraz potrzeb jednocześnie dbając o właściwe formy integracji ze środowiskiem, np. poprzez organizowanie cyklicznych zajęć z młodzieżą ze szkół ogólnodostępnych. Od lat wielu podejmuję różnorodne działania w środowisku lokalnym, służące osobom niepełnosprawnym. M.in. byłam inicjatorką organizowanego do dziś charytatywnego koncertu „Dzieci – dzieciom”, uczestniczyłam w tworzeniu pierwszej klasy integracyjnej w Pucku, a także, wykorzystując środki unijne, organizowałam szkolenia dla nauczycieli i terapeutów z terenu powiatu puckiego wspierających osoby niepełnosprawne. Wolne chwile spędzam spacerując brzegiem morza, a gdy czas pozwala wędruję po polskich górach.


mgr Potrykus Beata

Jestem absolwentką studiów magisterskich na kierunku pedagogika specjalna na Uniwersytecie Gdańskim. Ponadto ukończyłam studia podyplomowe w zakresie: Terapii pedagogicznej, Wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i Rewalidacji dzieci z autyzmem. W naszej placówce prowadzę zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz terapeutyczne. Najważniejsze założenia mojej pracy opierają się na metodach aktywnych, wzbudzających zainteresowanie i zaangażowanie uczestników zajęć.


mgr Radtke Monika

Od 2004 roku jestem nauczycielem w  Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pucku. Ukończyłam studia licencjackie na kierunku pedagogika specjalna w zakrsie pedagogiki osób niepełnosprawnych intelektualnie z terapią zajęciową na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Oraz studia magisterskie na kierunku  pedagogika rewalidacyjna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku.  Ukończyłam również III stopniowy kurs behawioralny. Ponadto, prowadzę terapię EEG Biofeedback.  Regularnie podnoszę swoje kwalifikacje różnego rodzaju kursami i szkoleniami. Praca z dziećmi i młodzieżą sprawia mi dużą satysfakcję.


mgr Rambiert Danuta

Jestem absolwentką Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Ukończyłam studia licencjackie na kierunku edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, studia magisterskie z pedagogiki resocjalizacyjnej oraz studia podyplomowe z zakresu arteterapii i terapii ruchowej. W Ośrodku pracuję od 2005 roku jako nauczyciel. Od wielu lat jestem opiekunem koła teatralnego "Fantazja", gdzie uczniowie odkrywają własne talenty, przełamują bariery pokonując własną nieśmiałość. Moi bliscy i przyjaciele, twierdzą, że swoją pracę wykonuję z powołania. Podejmowane przeze mnie działania sprawiają mi ogromną satysfakcję, a uśmiech uczniów jest dla mnie zachętą do kolejnych wysiłków na drodze do ich rozwoju i edukacji. Godzę pracę zawodową z obowiązkami rodzinnymi wychowując dwóch synów. Natomiast czas wolny i moje zainteresowania przekładają się na dbałość o kondycję fizyczną, zgodnie z powiedzeniem "w zdrowym ciele zdrowy duch". Jednakowoż moją największą pasją jest podróżowanie motocyklem.


mgr Ratz Lucyna


mgr Rycio Natalia

Jestem absolwentką magisterskich studiów pedagogicznych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego. Ważne jest dla mnie zdobywanie nowych umiejętności i nieustanny rozwój dlatego, ukończyłam studia podyplomowe z zakresu Oligofrenopedagogiki, Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej, Wychowania Fizycznego, Logopedii.Od kilku lat pracuję jako nauczyciel Wychowania Fizycznego. Pozwala mi to łączyć swoje dwie największe pasje: zamiłowanie do sportu oraz pracę w szkole. Prowadzę Formację „Klik” w ramach koła tanecznego. W swojej pracy nie boję się nowych wyzwań i jestem otwarta na innowacyjne rozwiązania. Chcę pomagać uczniom w rozwijaniu ich sportowych talentów. Jestem osobą kreatywną, twórczą, otwartą na dziecięce pomysły. W pracy nauczyciela ważny jest dla mnie osobisty rozwój moich podopiecznych, odkrywanie małych i dużych talentów oraz samodzielne dochodzenie do wiedzy. Dziecięca wyobraźnia i zapał do zabawy i nauki inspirują mnie do ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań edukacyjnych. Taniec jest moją pasją, w którą wkładam dużo serca. Jest celem do którego dążę i umiejętnością którą rozwijam. Każdy gest, ruch jest impulsem do udoskonalenia samej siebie. Amatorsko tańczę w Trójmiejskiej Formacji „The Rockets”. Występy i emocje z tym związane dają mi energię i satysfakcję. Lubię podróże, w czasie których obowiązkowo próbuję miejscowych specjałów i robię mnóstwo fotografii. Lubię muzykę i dobre kino najlepiej dalekie od realnego życia.


mgr Sławińska Małgorzata

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego (kierunek historia), oligofrenopedagog, terapeuta zajęciowy. Od ponad 20 lat jestem związana ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Pucku. Praca nauczyciela sprawia mi dużą satysfakcję. Uwielbiam zajęcia z dziećmi i młodzieżą. W pracy stawiam na dobry kontakt z podopiecznymi oraz pozytywną motywację, która potrafi czynić cuda. Prywatnie: mężatka, mama dwójki dzieci. Fascynują mnie różne formy arteterapii, aktywne poznawanie okolicy, uwielbiam psy i koty .


mgr Siluta Andrzej

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pucku pracuję od roku 2005. Wcześniej również pracowałem z dziećmi i młodzieżą w szkołach w powiecie bytowskim. W mojej pracy najbardziej zależy mi na tym, by jak najskuteczniej docierać do uczniów i wychowanków oraz przyczyniać się do pozytywnych zmian w ich otoczeniu, by mieli do mnie zaufanie i czuli się bezpiecznie. Staram się wskazywać im drogi rozwoju oraz poszerzać ich zainteresowania. Uśmiech i sympatia moich podopiecznych dają mi ogromną radość, satysfakcję i motywację.


mgr Siluta Monika


mgr Skrzypkowski Piotr

Jestem absolwentem magisterskich studiów pedagogicznych w zakresie pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyłem Podyplomowe Studia w zakresie Oligofrenopedagogiki, Doradztwa Zawodowego, Diagnozy i Terapii Pedagogicznej  oraz Psychologii Klinicznej na Kolegium Kształcenia Podyplomowego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Uzyskałem również kwalifikacje w zakresie tyflopedagogiki w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Mam ponad piętnastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z różnymi dysfunkcjami rozwoju. Praca daje mi dużą satysfakcję, a także motywuje do stałego rozwijania się i doskonalenia warsztatu pracy. W Ośrodku pracuję głównie z młodzieżą. Nie boję się nowych wyzwań i stale rozwijam swoje umiejętności na szkoleniach i warsztatach. Jestem koordynatorem wspierania Misji Księży Werbistów przez różnego rodzaju akcje na terenie Ośrodka. W wolnym czasie lubię podróżować.


mgr Sliwińska Anna

Absolwentka pedagogiki specjalnej – terapii pedagogicznej na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz wczesnej edukacji i oligofrenopedagogiki Pomorskiej Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Gdyni. Uczestniczka kursu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej oraz słuchaczka konferencji szkoleniowych m.in.: „Seksualność dzieci i młodzieży”, „Trudne pytania… dobre rozwiązania. Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu”, „SOS: ustrukturyzowane narzędzie pierwszej pomocy psychologicznej dla osób z niepełnosprawnością - ofiar przemocy seksualnej, ich rodzin oraz opiekunów”. Praca z dziećmi i młodzieżą sprawia mi ogromną satysfakcję. Dążę do tego, by motywować i zachęcać uczniów do zdobywania wiedzy oraz umiejętności, aby w jak najlepszy sposób potrafili odnaleźć się w codziennych sytuacjach życiowych.


mgr Szlaga Monika

Jestem absolwentką Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Ukończyłam studia podyplomowe w Pomorskiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Gdyni w zakresie oligofrenopedagogiki oraz studia magisterskie w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej o kierunku Pedagogika Ogólna. Ukończyłam III-stopniowy kurs "Terapii behawioralnej" oraz szereg innych szkoleń i kursów doskonalących które wykorzystuję w moim warsztacie pracy. W Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym pracuję od 2008 roku. Jestem wychowawcą internatu i pracuję z dziećmi w różnej grupie wiekowej. Głównym założeniem mojej pracy jest przygotowanie wychowanków do życia w społeczeństwie poprzez prawidłowe przestrzeganie obowiązujących norm społecznych. Na codzień jestem szczęśliwą żoną i mamą dwójki dzieci.


mgr Thiel Justyna

Od 23 lat jestem nauczycielem w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Pucku. Ukończyłam magisterskie studia w zakresie pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie Gdańskim oraz podyplomowe studia w zakresie terapii pedagogicznej na UWM w Olsztynie, a także kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej w ODN w Gdańsku. Posiadam doświadczenie w pracy z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz w diagnozowaniu tych trudności. Moją pasją jest praca z dziećmi oraz aktywizowanie osób niepełnosprawnych. Od wielu lat angażuję się w pracę społeczną na rzecz lokalnego środowiska, współorganizując integracyjne imprezy środowiskowe i charytatywne oraz działając w samorządzie lokalnym. Szczególnie interesuje mnie zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży, dlatego współtworzę projekty profilaktyczne i publikacje we współpracy z KPP w Pucku. Jeden z tych projektów otrzymał I nagrodę Wojewody Pomorskiego, zaś podręcznik „Mój elementarz bezpieczeństwa” realizowany jest przez uczniów klas I we wszystkich szkołach podstawowych powiatu puckiego. Jestem osobą kreatywną i poszukującą nowych rozwiązań w pracy, w związku z czym obecnie studiuję doradztwo zawodowe i Job coaching na Uniwersytecie SWPS w Sopocie. Prywatnie lubię czytać książki i wędrować po górach z rodziną.


mgr Tutaj Bożena

Ukończyłam studia magisterskie w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej na kierunku Pedagogika Ogólna oraz studia podyplomowe w Pomorskiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Gdyni w zakresie oligofrenopedagogiki. Od 2006 roku jestem pracownikiem Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Pucku. Na początku mojej pracy pełniłam obowiązki wychowawcy grupy wychowawczej w internacie a od 7 lat pracuję jako nauczyciel w szkole. Najciekawsze w mojej pracy jest stwarzanie szans na odnoszenie przez uczniów sukcesów oraz obserwacja ich rozwoju. Dlatego staram się ciągle poszerzać swoją wiedzę w poszukiwaniu nowych, ciekawych form pracy z dziećmi i młodzieżą.


mgr Ziemińska Elżbieta

Jestem magistrem fizjoterapii. Po ukończeniu studiów podyplomowych: z przygotowania pedagogicznego, oligofrenopedagogiki, wychowania fizycznego z elementami gimnastyki korekcyjnej zaczęłam prace w naszym Ośrodku. Odkryłam że jest to najpiękniejsza praca jaką miałam. W życiu prywatnym wszystkie wolne chwile spędzam z ukochanym wnuczkiem. Bardzo lubię podróżować po świecie ...tym dalekim i bliskim.Pracownicy niepedagogiczni

Administracja Gizela Aleksandra

Administracja Labuhn Urszula

Administracja mgr Baranowska Irena

Administracja mgr Lewkowicz Agnieszka

Derc Marzena

Dzierżyńska Weronika

Hanna Łatanik

Heyducki Piotr

Hohn Waltrauda

Kopaczewska Romana

Kuchnowski Józef

Stosik Marzena

Szefka Katarzyna

Tempska Agnieszka

Wróblewska Iwona

powrót na górę strony

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Zamkowa 5, 84-100 Puck
Tel. 58 673 22 50
e-mail: soswpuck@wp.pl
Placówka prowadzona przez:

logo Powiat Pucki

logo Erasmus+

Międzynarodowa współpraca Specjalnego - Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pucku w ramach programu Erasmus+
Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Akcja K2 Partnerstwa Strategiczne 2015 - 2018


Deklaracja dostępności

Copyright: SOSW Puck. Projekt i realizacja: PodisPromotion