Kontakt

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

ul. Zamkowa 5, 84-100 Puck

 

Telefony:

Sekretariat: 58 673 22 50 lub 509 225 788

Księgowość/Grupy Wychowawcze: 511 560 132

Dyrektor: 512 445 768

Wicedyrektor: 533 352 564

Pedagog: 533 352 551

Psycholog: 533 352 561

Bus szkolny: 517 590 511

 

e-mail: soswpuck@wp.pl

 

Nr konta Rady Rodziców przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym:

od 23 października 2020 roku obowiązuje nowy numer!

BS Puck 16 8348 0003 0001 0011 3003 0001

Nr konta Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Pucku:
BS Krokowa 02 8349 0002 0012 0564 2000 0010

formularz kontaktowy
Poniższa zgoda jest wymagana, prosimy ją zaznaczyć, aby wysłać formularz:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pucku zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Jednocześnie, zgodnie z art. 13 RODO przyjmuję do wiadomości, że: ​​1. Administratorem przesyłanych danych jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pucku ul. Zamkowa 5, 84-100 Puck​, ​​2. Celem przetwarzania moich danych osobowych jest wyłącznie nawiązanie kontaktu, zaś podstawą przetwarzania jest moja zgoda wyrażona powyżej. ​​3. Moje dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające moje dane w ramach świadczenia usług dla administratora. Nie przewiduje się przekazywania moich danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych. Decyzje dotyczące ​moich danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody. ​​4. Mam prawo do: żądania dostępu do moich danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, a także do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody mogę złożyć w formie wysłania stosownego żądania na adres mail soswpuck@wp.pl. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych przez administratora. ​​5. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: soswpuck.iod@gmail.com.

Lokalizacja i dojazd
powrót na górę strony

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Zamkowa 5, 84-100 Puck
Tel. 58 673 22 50
e-mail: soswpuck@wp.pl
Placówka prowadzona przez:

logo Powiat Pucki

logo Erasmus+

Międzynarodowa współpraca Specjalnego - Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pucku w ramach programu Erasmus+
Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Akcja K2 Partnerstwa Strategiczne 2015 - 2018

Copyright: SOSW Puck. Projekt i realizacja: PodisPromotion